Wat is een Obeya?

En hoe draagt het bij aan continu verbeteren?

Obeya is een Japanse term die staat voor “grote kamer”. Het is een ruimte waarin het management en medewerkers van verschillende afdelingen bijeenkomen om te werken aan specifieke doelen. Het is een visueel managementinstrument dat gebruikt wordt om de prestaties van de organisatie te verbeteren en om de communicatie, samenwerking en besluitvorming te bevorderen.

Wat is een obeya en hoe versterkt het de cultuur van continu verbeteren?

In een Obeya wordt alle belangrijke informatie, gegevens en prestatie-indicatoren van de organisatie op een gestructureerde en visuele manier gepresenteerd. Traditioneel gebeurt dit in een fysieke – vaste – ruimte. Tegenwoordig zien we steeds vaker dat een Obeya in een virtuele omgeving wordt ingericht of dat er een draagbare variant wordt ontwikkeld. Ongeacht de gekozen vorm, een goede Obeya – en de daarbij horende sessies – levert een belangrijke bijdrage aan de transformatie naar een continu verbetercultuur.

Obeya bij Toyota

De Obeya is ontwikkeld bij Toyota waar men dacht dat het effectief en efficiënt zou zijn om een dedicated ruimte in te richten waarbinnen teams snel tot goede beslissingen konden komen voor het ontwikkelen van auto’s. En dat bleek te werken. Doordat alle informatie die nodig is voor goede besluitvorming duidelijk zichtbaar aanwezig is konden teams direct goede besluiten nemen.

Obeya is ondertussen een bekende term geworden binnen Lean Management, maar de toepassing van de methodiek is niet voorbehouden aan Lean. In een Obeya worden alle belangrijke informatie, gegevens en prestatie-indicatoren van de organisatie op een gestructureerde en visuele manier gepresenteerd. En daarmee is het toepasbaar voor iedere organisatie.

Verbreed jouw kennis

In onze ervaring met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden zien we dat intervisie één van de meest krachtige middelen is om kennis te verbreden. Leren van en met gelijkgestemden geeft vaak inzichten en inspiratie die niet uit de literatuur te halen zijn. Door regelmatig interessante bijeenkomsten en webinars te organiseren bieden we je de mogelijkheid om jouw kennis te verbreden en je te laten inspireren door andere professionals uit het vakgebied.

Bekijk de aankomende rondetafelbijeenkomsten

Bekijk de aankomende webinars

Sessies in de Obeya

Een Obeya-sessie begint meestal met het definiëren van het doel van de bijeenkomst en het bepalen van de belangrijkste indicatoren van succes. Daarna wordt relevante informatie verzameld en gepresenteerd in de Obeya-ruimte. Deze informatie kan worden weergegeven op grafieken, diagrammen of andere visuele hulpmiddelen.

Tijdens de sessie wordt er gezamenlijk geanalyseerd en gediscussieerd over de prestaties, uitdagingen en oplossingen. Dit helpt om een gedeeld begrip van de situatie te creëren en de verschillende perspectieven van de betrokken afdelingen te begrijpen. Door deze gezamenlijke analyse en discussie wordt er vaak nieuwe inzichten opgedaan en ontstaan er nieuwe oplossingsrichtingen.

Na de sessie worden er acties bepaald en toegewezen aan de betrokken afdelingen. De voortgang wordt vervolgens gevolgd in toekomstige sessies. Dit zorgt voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verbetering van de organisatie.

In 7 stappen naar een goede obeya

Een obeya – en het gebruik ervan – groeit en evolueert. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk te starten en ieder moment te gebruiken om de ruimte en routines met elkaar te verbeteren. We hebben een handig stappenplan gemaakt waarmee je in 7 stappen een goede start geeft aan de obeya binnen jouw organisatie.

Bekijk het stappenplan

Continu verbeteren binnen de organisatie

Een Obeya kan een belangrijke bijdrage leveren aan continu verbeteren binnen de organisatie;

  • Betere communicatie en samenwerking: Een Obeya stelt teams in staat om informatie en gegevens te delen op een gestructureerde manier en zorgt voor transparantie in de organisatie. Dit bevordert de communicatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams.
  • Verbeterde besluitvorming: Doordat alle relevante informatie en gegevens op één plek beschikbaar zijn, kunnen beslissingen sneller en op een meer geïnformeerde manier worden genomen.
  • Verhoogde betrokkenheid: De ruimte en beschikbare informatie zorgt ervoor dat alle medewerkers in de organisatie betrokken zijn bij het continu verbeteren en dat ze begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan de prestaties van de organisatie.
  • Focus op klantwaarde: Een Obeya richt zich op het verbeteren van de klantwaarde door problemen in de processen te identificeren en op te lossen.
  • Verhoogde productiviteit: Door het gebruik van de methode kunnen processen sneller en efficiënter worden uitgevoerd, wat leidt tot een verhoogde productiviteit.

3 tips voor een goede Obeya

  1. Wees transparant: Informatie die verzameld wordt in een Obeya is dé stuurinformatie. Daarom is het belangrijk dat de informatie compleet, actueel en realistisch is. En dat is in het begin best spannend, want om alle belangrijke stuurinformatie ‘open en bloot’ aan de muur te hangen is voor veel organisaties een flinke verandering. Toch is het noodzakelijk voor een goede Obeya. De ruimte moet een compleet en reëel beeld geven van de organisatie en haar doelen. Alleen dan kunnen er goede besluiten genomen worden.
  2. Speed over perfection: Probeer de verleiding te weerstaan om vanaf het begin een perfect opgemaakte Obeya te maken. In de beginfase werken standaard printjes en getekende grafieken al prima om het juiste gesprek te voeren. Je kunt dus als organisatie relatief snel starten met een Obeya als je de verleiding weerstaat om perfect vormgegeven muren te creëren. Als bijkomend voordeel zorgt de simpele versie er ook voor dat je wendbaar blijft, een aanpassing in een visualisatie is namelijk zo gemaakt.
  3. Blijf leren: Organisaties blijven veranderen en de Obeya moet mee veranderen. Blijf met elkaar evalueren of de stuurinformatie compleet is en of er aanpassingen nodig zijn om tot de juiste beslissingen te komen. Zorg er wel voor dat de learnings en aanpassingen niet de boventoon gaan voeren tijdens de Obeya-sessies. Uiteindelijk is de eerste prioriteit een goede sturing van de organisatie.

Kortom

Een Obeya is een fysieke ruimte waarin het management en medewerkers van verschillende afdelingen bijeenkomen om te werken aan specifieke doelen en samenwerking en efficiëntie te bevorderen. Het helpt om gezamenlijk een beeld te creëren van de doelen, prestaties en uitdagingen binnen de organisatie en nieuwe inzichten te verkrijgen en oplossingsrichtingen te vinden. Door het toewijzen van acties en het volgen van de voortgang wordt er gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen voor de verbetering van de organisatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over het inrichten of gebruiken van een Obeya? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.