Policy Deployment; wat is dat precies?

Succes is een keuze

Policy Deployment (ook wel Strategy Deployment genoemd) is het proces dat er voor zorgt dat de missie, visie en strategische doelen vertaald worden naar kleinere operationele doelen. Hierdoor weet iedere medewerker wat hij of zij vandaag kan doen om te helpen bij het realiseren van de visie van het bedrijf.

Policy Deployment

Het klink weliswaar eenvoudig, maar het Policy Deployment proces bestaat voor een belangrijk deel uit de-selectie. Hierbij wordt de vraag “Wat gaan we niet doen?” centraal gesteld. Zo moet het leiderschap bepalen wat het allerbelangrijkste is en wat ook echt werkelijk haalbaar is. En daaruit blijkt vaak dat de ambities te groot zijn en dat juist die grote ambitie het grootste obstakel is om echte verbetering, verandering en ontwikkelen te bewerkstelligen.

Policy Deployment en Hoshin Kanri

Policy Deployment wordt vaak in één adem genoemd met Hoshin Kanri, of X-Matrix. Het is echter niet hetzelfde. De X-matrix is een middel binnen het gehele proces. Hoshin Kanri laat zich vertalen naar ‘Richting Management’ of ‘Kompas Management’. En dat is exact waar de X-Matrix bij helpt. Het helpt om richting te geven en om de koers van de organisatie te vertalen naar doorbraken, doelen en KPI’s.

De X-Matrix is echter echt een hulpmiddel. Wanneer het gehele proces niet volledig en zorgvuldig wordt uitgevoerd, zal de ingevulde X-Matrix weinig steun bieden.

In onderstaand filmpje zie je in een paar minuten hoe het principe van Policy Deployment (en gebruik van de X-matrix) helpt bij het realiseren van strategische doelstellingen. Aan de hand van een sprekend voorbeeld van Usain Bolt zie je hoe hij strategische doelen omzet in kleinere en meetbare doelen.

Policy Deployment is geen rocket science

Gelukkig maar. Het draait om het doen van de juiste dingen op het juiste moment. En om de eenvoud van het proces inzichtelijk te maken hebben we bij UPD het Lean Transformatiemodel ontwikkeld.

Deze visuele weergave van de ideale situatie maakt voor iedereen, op alle niveaus, inzichtelijk hoe verbeteringen in de breedste zin een bijdrage leveren aan het bereiken van de ambities die worden nagestreefd.

Want dat is wat er veelal ontbreekt in organisaties. Er wordt héél hard gewerkt, maar niet alles staat ten dienste van het bereiken van de strategische ambities. Het transformatiemodel met als uitgangspunt Policy Deployment brengt samenhang in dat harde werken met als eindresultaat het behalen van de beoogde ambities.

Lean Transformatiemodel

Wil je meer weten over het Lean Transformatiemodel en hoe wij dit gebruiken? Lees er dan hier meer over.

Tip: download de whitepaper over Policy Deployment

We hebben een uitgebreide whitepaper geschreven over dit onderwerp. In deze whitepaper behandelen we het gehele proces aan de hand van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Van het begrijpen van de huidige situatie tot het ontwikkelen van het gewenste leiderschap. De whitepaper is een must-read voor iedereen die aan de slag wil – of is – met Policy Deployment of onderdelen hiervan.

Download de whitepaper

Meer weten

Wil je meer informatie over Policy Deployment of het Lean Transformatiemodel? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of mail naar contact@upd.nl. We vertellen er graag meer over!