Wat is Internet of Things?

En hoe kunnen organisaties er waarde uit halen?

Gartner hanteert de volgende definitie: “Het Internet of Things (IoT) is het netwerk van fysieke objecten die ingebedde technologie bevatten om te communiceren en te voelen of te interageren met hun interne toestanden of de externe omgeving.” Best lastig begrip nog wel dus een: “Internet van Dingen”!

Wat is Internet of Things?

Wat zijn nou die “dingen” en welke relatie met internet?

De zogenaamde “dingen” zijn dan ook gewoon alledaagse voorwerpen en apparaten en fungeren als een entiteit op het internet en het worden “slimme” apparaten omdat ze zijn voorzien van sensors om met elkaar te kunnen communiceren. Het IoT luidt dan ook een nieuwe technologische fase in waarin het internet niet alleen door mensen wordt gebruikt, maar ook door apparaten zelf, zonder menselijke inmenging. Een ontwikkeling die uiteindelijk zal leiden tot een “internet van dingen” en daarmee dus niet meer een internet van mensen zoals het nu nog is.

Internet of Things staat hoog in de rij van baanbrekende technologieën vanwege het vermogen om het geheel aan “slimme” apparaten die via internetverbindingen met andere apparaten of systemen in contact staan en daarmee gegevens uitwisselen en zelfs autonome beslissingen kunnen nemen. De “slimme” apparaten kunnen hun omgeving in zich opnemen, via ingebedde netwerktechnologie met elkaar communiceren, internetdiensten gebruiken en met mensen communiceren en in toenemende mate zelf beslissingen nemen.

Voor organisaties zal het adopteren van Internet of Things-oplossingen en het daarmee behalen van verbeterde bedrijfsresultaten wel een aanpak vergen gericht op waarde toevoegende doelmatigheid.

Ook voor deze technologische mogelijkheden geldt namelijk weer dat de oplossingen geen doel op zich worden maar een positieve bijdrage leveren aan het verhogen van klantwaarde. Met de Lean filosofie in het achterhoofd bij het realiseren van IoT kan je ervoor zorgen dat je bij de les blijft.

Wat voor mogelijkheden gaan er ontstaan door Internet of Things?

Het begrip “Internet of Things” vindt zijn oorsprong in 1999 toen er door het Massachusetts Institute of Technology (MIT) onderzoek gedaan werd naar de mogelijkheden van RFID (radiofrequentie-identificatiecodes technologie die het mogelijk maakt om op afstand informatie over te brengen). Nog steeds vormt het concept van deze draadloze communicatie de basis van de hedendaagse toepassingen.

Internet of Things biedt inmiddels veel mogelijkheden om de effectiviteit van processen te vergroten en nieuwe diensten te ontwikkelen. Enkele voorbeelden vanuit verschillende sectoren zijn: Binnen de industrie wordt IoT al regelmatig gebruikt om processen te optimaliseren. Steeds meer machines, robots, apparaten, logistieke hulpmiddelen, gereedschappen of andere benodigdheden worden voorzien van een chip en verbonden met een netwerk. Dit maakt het mogelijk om realtime inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de voorraad, of waar een product of pallet zich bevindt. Producten of halffabricaten worden geïdentificeerd aan de hand van (RFID) zodat werkstations “weten” welke fabricagestappen voor elk product moeten worden uitgevoerd en passen zich aan om de specifieke bewerkingen uit te voeren.

Zo kan ook kan de “gezondheid” van het machinepark continu gemonitord worden door middel van sensors en geven machines zelf aan dat ze onderhoud nodig hebben.

In de Gezondheidszorg worden steeds meer gebouwen voorzien van een geïntegreerde slimme infrastructuur wat kan helpen om de prestaties van zorginstellingen te verbeteren. Met een slimme IoT infrastructuur is een arts sneller gevonden tijdens een drukke dienst, is de temperatuur eenvoudig te controleren of worden hulpmiddelen snel gevonden worden. Daarnaast kan je de status van het apparaat bijhouden. Is het gereinigd, geïnspecteerd en klaar voor hergebruik? Allemaal toepassingen die bijdragen aan efficiëntere, gestroomlijnde processen.

Ook in de publieke ruimte zijn er veel toepassingen voor IoT om b.v. steden te “verslimmen” om de levenskwaliteit te verhogen door de stad efficiënter te organiseren. Dit is een zogenaamde smart city en waarbij informatietechnologie en het IoT gebruikt kan worden om de stad te beheren en te besturen en gaat het bijvoorbeeld om het verkeer te verminderen, en mensen en goederen efficiënt verplaatsen.

In het onderwijs kan een “Slimme Campus” studenten, medewerkers en omgeving veel mogelijkheden bieden. Sensoren op een campus verzamelen de hele dag door informatie. Met deze informatie, gecombineerd met andere informatie, kunnen onderwijsinstellingen gebouwen beter inrichten of studenten beter ondersteunen tijdens hun studie.

Voorbeelden van toepassingen van Internet of Things in de praktijk

  • Logistieke voorraadbeheerssystemen door middel van SMART Kanban op basis van RFID. In 2003 toegepast bij fabriek van Philips in Drachten. (zie deze case beschrijving)
  • Informatie uit machines en voorwerpen gebruiken voor het beteren van processen
  • Realtime in kaart brengen van de waardestroom met behulp van data uit dingen/machines
  • Foutvrij maken van processen (Poka Yoke), een op RFID gebaseerd gereedschapsbeheersysteem vermijdt dat de verkeerde tool wordt gebruikt
  • Verkorten omsteltijd (SMED), machine herkent matrijzen die voorzien is van RFID en stelt zichzelf automatisch in

Aan de slag in combinatie met andere digitale oplossingen

De markt voor IoT apparaten is eindeloos en maakt interacties mogelijk tussen apparaten en andere technologieën in een exponentieel groeiend tempo. Zie IoT dus als een oplossing die je kan combineren met andere digitale oplossingen, zoals bijvoorbeeld Artificial Intelligence en Advanced Analytics.

Zeker als het aankomt op de beveiliging van deze apparaten is Blockchain een mogelijke technologie die uitkomst kan bieden bij de beveiliging hiervan.

Vanuit het gedachtengoed van Lean Digital, een ondersteunende aanpak om een Digitale Transformatie ten behoeve van procesoptimalisatie waar te maken, kijken we bij UPD precies op deze manier naar nieuwe technologische oplossingen. Het succes van technologieën als IoT zit in het herkennen van de processen waarin IoT kan helpen en vervolgens het implementeren en adopteren binnen de organisatie.

Over UPD

Bij UPD helpen we organisaties om te komen tot strategierealisatie en continu verbeteren. Een belangrijk onderdeel hierin is om organisaties te helpen om succesvol te zijn en blijven ten tijden van snelle digitale veranderingen. Hiervoor hebben we het Lean Digital Capabilities model ontwikkeld. Dit groeimodel helpt organisaties bij het herkennen, willen, kunnen en durven toepassen van de juiste technologieën. Het model begint klein, met een paar digitale oplossingen. Maar het is dynamisch en adoptief waardoor het organisaties in staat stelt om zich aan te blijven passen.