Wat is blockchain?

En wat kunnen organisaties ermee?

Een blockchain is een nieuw soort database, waarin transacties tussen gebruikers opgeslagen worden. Blockchain maakt het mogelijk dat verschillende partijen met elkaar kunnen handelen, zonder tussenkomst van een derde partij.

Wat is Blockchain?

Deze technologie past goed in het huidige tijdperk, waarin consumenten meer behoefte hebben aan transparante en betrouwbare digitale dienstverlening.

Hoe werkt een blockchain?

Nieuwe transacties binnen een blockchain worden gecontroleerd door de gebruikers in het blockchainnetwerk, in plaats van dat een derde partij zoals een bank dit doet. Pas als meer dan de helft van de rekenkracht van de computers op het blockchainnetwerk de transactie goedkeurt, wordt deze door iedere eigenaar overgenomen. Een transactie kan een geldtransactie zijn, zoals een overdracht van de digitale munt Bitcoin. Het kan ook om andere soorten transacties gaan, zoals de overdracht van eigendomsbewijzen.

Om zeker te zijn dat iedereen dezelfde informatie heeft, bezit elke computer een kopie van deze database. Dat is waarom blockchain een decentrale database wordt genoemd. Doordat iedereen een kopie van de database heeft is de gehele chain beschermd tegen manipulatie. Het nadeel van de decentrale opzet, is dat het veel stroom kost om alle berekeningen uit te voeren. Op dit moment gebruikt de Bitcoin alleen al jaarlijks meer stroom dan Nederland!

De begrippen uitgelegd

Tokens, wallets, NFT’s. In artikelen over Blockchain en Bitcoin komen vaak allerlei technische begrippen voorbij. Een paar begrippen die handig zijn om te snappen:

 • Wallet: je persoonlijke datakluis, de plek waar je informatie opslaat.
 • Token: in je wallet kan je tokens plaatsen, een virtueel eigendom binnen de blockchain, zoals een Bitcoin of een NFT.
 • NFT: is een niet vervangbare, unieke, token. NFT’s worden gebruikt om eigenaarschap van (digitale) bezittingen, zoals kunst of een auto, te bewijzen. Hiervoor gebruiken ze smart contracts.
 • Smart contracts: slimme contracten zorgen ervoor dat bepaalde functies rondom een token kunnen worden voorgeprogrammeerd. Het contract wordt uitgevoerd als aan de criteria wordt voldaan. Bijvoorbeeld dat bepaalde partijen betaald worden, zodra het contract is geactiveerd.

Wat voor vraagstukken lost Blockchain op?

Als blockchain een digitale oplossing is, wat zijn dan de problemen die het oplost? Blockchain kan onder andere toegepast worden om:

 • Effectiviteit te vergroten en efficiëntie te verbeteren. In een blockchain netwerk kan de derde partij, de partij die de data beheert en de transacties moet goedkeuren, uit het proces worden gehaald.
 • De veiligheid van transacties te vergroten. Doordat de validatie van nieuwe transacties decentraal wordt goedgekeurd, kan niet één persoon het register (bijvoorbeeld de financiële boekhouding) veranderen.
 • Nieuwe dienstverlening te ontwikkelen. Gebruikers en andere stakeholders kunnen via een blockchainnetwerk toegang krijgen tot gegevens waar eerst nog geen toegang tot was.

Voorbeelden van toepassingen van blockchain

Blockchain kan dus gebruikt worden om de effectiviteit van processen te vergroten en nieuwe diensten te ontwikkelen. Enkele voorbeelden vanuit verschillende sectoren zijn:

 • Digitaal identiteitsbeheer in de communicatie met de gemeenten. Door middel van een blockchain kan je gemakkelijk de data die je wilt delen met overheidsinstanties, zonder het eigenaarschap van deze data over te dragen. Sinds gemeenten extra uitdagingen op het gebied van digitalisering vanwege de omgevingswet, experimenteren ze veel met blockchain.
 • Het verwijderen van verspillingen uit administratieve processen in het onderwijs. Het verlenen en beheren van studiecertificaten kan makkelijk gemaakt worden door het gebruik van een blockchain in combinatie met smart contracts (zie het kader voor uitleg van smart contracts). Als de student voldoet aan de voorwaarden, valt het certificaat vrij.
 • Het versnellen van processen in de zakelijke dienstverlening. Het verlenen en effectueren van bankgaranties kan sneller, als alle partijen toegang hebben tot dezelfde informatie.
 • Het betrekken van de verschillende stakeholders in het proces. Met behulp van blockchain zorgt Moyee koffie ervoor dat koffieboeren een eerlijke prijs krijgen voor hun koffie. Ze hebben een platform ontwikkeld waarbij de boeren, koffiebranders en eindklanten de reis van de koffie door de gehele supply chain kunnen herleiden. In elke stap wordt een nieuwe token wordt toegevoegd, waardoor iedere unieke bestemming te herleiden is. Oftewel: een Moyee klant weet precies waar de koffie vandaan komt!

Aan de slag in combinatie met andere digitale oplossingen

Blockchain maakt interacties mogelijk tussen gebruikers, daarom wordt er ook wel gesproken over de blockchaininfrastructuur. Zie blockchain dus als een oplossing die je kan combineren met andere digitale oplossingen, zoals bijvoorbeeld Artificial Intelligence en RPA. Vanuit het gedachtengoed van Lean Digital, een ondersteunende aanpak om een Digitale Transformatie ten behoeve van procesoptimalisatie waar te maken, kijken we bij UPD precies op deze manier naar nieuwe technologische oplossingen. Het succes van technologieën als blockchain zit in het herkennen van de processen waarin blockchain kan helpen en vervolgens het implementeren en adopteren binnen de organisatie.

Over UPD

Bij UPD helpen we organisaties om te komen tot strategierealisatie en continu verbeteren. Een belangrijk onderdeel hierin is om organisaties te helpen om succesvol te zijn en blijven ten tijden van snelle digitale veranderingen. Hiervoor hebben we het Lean Digital Capabilities model ontwikkeld. Dit groeimodel helpt organisaties bij het herkennen, willen, kunnen en durven toepassen van de juiste technologieën. Het model begint klein, met een paar digitale oplossingen. Maar het is dynamisch en adoptief waardoor het organisaties in staat stelt om zich aan te blijven passen.

Meer weten?

Wil je meer weten over Blockchain of Lean Digital? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.