Agile Werken | Begin klein met deze praktische hulpmiddelen

Agile werken

Begin klein met praktische hulpmiddelen

Agile en Agile werken, het zijn de buzz-woorden van de huidige tijd. Wat ons betreft is dat ‘an sich’ een goed gegeven. Maar Agile werken moet niet hét doel worden. Het is en blijft een middel om een groter doel te bereiken: zo wendbaar mogelijk zijn in deze snel veranderende wereld. Hoe Agile werken daar aan bijdraagt, wat het precies inhoudt en hoe je er mee kunt starten, lees je hieronder.

Agile Werken

Waarom is Agile werken zo belangrijk?

Onze wereld verandert sneller dan ooit. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van technologie. Het heeft 34 jaar geduurd na de lancering van de eerste mobiele telefoon tot Apple het in 2007 voor elkaar kreeg om er volledige internettoegang op te krijgen. Nu – niet zo heel veel later – betalen we met onze telefoon, gebruiken we het als navigatiesysteem en houden we er een groot deel van ons sociale leven op bij. Met deze ontwikkelingssnelheid is het onmogelijk om te voorspellen waar de mobiele telefoniemarkt over vijf jaar staat.

Een dergelijk voorbeeld is voor vrijwel iedere branche denkbaar. Denk bijvoorbeeld eens hoe technologie:

  • Uber in staat heeft gesteld om de taxibranche op zijn kop te zetten.
  • Netflix in staat heeft gesteld om ons kijkgedrag fundamenteel te veranderen.
  • AirBnB in staat heeft gesteld om grote hotelketens de schrik om het hart te laten slaan.

De huidige veranderingen zijn nog maar het begin

Van alle wetenschappers die ooit geleefd hebben, leeft 90% vandaag de dag. Met zoveel kenniskracht wereldwijd is het onvermijdelijk dat onze wereld continu en in rap tempo blijft veranderen. Met deze snelheid van veranderen kunnen organisaties niet langer rigide zijn. Om te overleven zullen ze juist in staat moeten zijn om snel mee te gaan met de veranderende omstandigheden. Ervoor zorgen dat personen, teams, afdelingen en organisaties wendbaar zijn en zich continu kunnen aanpassen als de situatie daar om vraagt, dat is de essentie van Agile werken.

De Agile filosofie bestaat al geruime tijd. In 2001 is het Agile Manifesto opgesteld door zeventien toonaangevende softwareontwikkelaars met als doel softwareontwikkelingen meer te richten op het product en niet zozeer op het proces, waardoor teams en processen flexibeler werden. En juist deze flexibiliteit is de reden dat veel andere branches Agile zijn gaan omarmen.

Zelf beginnen met Agile werken

Dat kan redelijk eenvoudig. Het Agile gedachtegoed is namelijk niet heel complex en iedereen kan wel één of meerdere onderdelen uit het gedachtegoed gebruiken om zijn of haar werk beter, slimmer of wendbaarder in te richten. Een aantal voorbeelden:

  • Werk in iteraties: Werk je aan grotere projecten? Probeer deze dan eens op te knippen in kleinere behapbare deelprojecten die je binnen 1 à 2 weken kunt afronden. En zorg dat ieder deelproject ook echt een tussenproduct is wat je kunt laten zien aan diegene die de waarde van jouw werk ervaart.
  • Zorg voor een korte feedbackloop: Vraag regelmatig feedback aan jouw (interne of externe) klant. Wat vindt hij of zij van het werk wat je tot dan toe gedaan hebt? Is het in lijn met de verwachting? Is het werkbaar voor de klant? Gebruik de feedback om het volgende deelproject beter aan te laten sluiten bij de behoefte van jouw klant.
  • Bepaal vooraf wanneer iets klaar is: Wanneer je aan een deelproject gaat werken is het essentieel dat je vooraf al hebt bepaald wanneer het klaar is. En met wanneer bedoelen we hier niet perse tijd mee, maar aan welke eisen moet het voldoen om klaar te zijn? Zo houd je focus binnen jouw werk op wat er echt belangrijk is voor het deelproject.
  • Maak een overzicht: Zorg dat je een overzicht hebt van alle verschillende acties die gedaan moeten worden om tot een resultaat te komen. En orden deze in de categorieën: To Do, Doing, Done. Maak dit overzicht visueel, zodat je zelf altijd een overzicht hebt van waar je mee bezig bent en wat er nog gedaan moet worden.

Deze voorbeelden helpen je misschien al om iets meer van Agile werken op te nemen in jouw dagelijkse werk. De voorbeelden zijn lekker praktisch en je kunt er vandaag al mee beginnen. Maar om echt aan de slag te gaan met Agile is het belangrijk dat je de achterliggende filosofie begrijpt. Hier leer je meer over tijdens:

Agile werken is een filosofie, geen methode

Agile werken is voor veel mensen een synoniem voor Scrummen. Maar dat is niet helemaal waar. Scrum is een methode om Agile te werken. Agile werken is een overkoepelende benaming voor verschillende methodes, waaronder Scrum.

De exacte inrichting van werken volgens de Agile filosofie is afhankelijk van de organisatie en de branche. Hier lees je meer over hoe Agile binnen verschillende branches toegepast kan worden.

Meer weten over Agile werken?

Wil je weten wat Agile werken voor jouw organisatie kan betekenen? Of welke stappen je het beste kunt nemen om elementen van het Agile gedachtegoed in jouw werk op te nemen? Neem dan contact met ons op via 020-345 3015 of contact@upd.nl.