Een wendbare organisatie

De acht principes van een wendbare organisatie

Wendbare organisaties hebben het vermogen om snel in te spelen op veranderingen in de markt. De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit en daarmee staat wendbaarheid bij veel organisaties bovenaan de agenda. Maar wendbaar zijn kent geen harde definitie.

Wendbare organisaties

De best practices in de markt laten zien dat wendbare organisaties allemaal een specifieke manier van werken hebben ontwikkeld. Helemaal toegespitst op hun markt en klant. Maar als je deze bedrijven goed onder loep neemt, zie je hier een aantal overlappende principes in. Hieronder delen we deze 8 principes met je.

1. Waarde creëren door eenvoud en kwaliteit

Wendbare organisaties werken op basis van “Minimum Viable Products“. Dit zijn eerste versies van relevante oplossingen die uitgerold worden naar de klant. Hiermee wordt de meest urgente vraag van de klant beantwoordt en lever je als organisatie direct waarde voor jouw klanten.

2. De klant begrijpen om waarde voor hem te kunnen creëren

Dit is essentieel als je écht waarde wilt creëren voor de klanten. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van ‘Voice of the Customer‘ bronnen. Hiermee worden de wensen, behoeften en gedrag van de klanten continu geanalyseerd om te bepalen of de organisatie nog aansluit bij de vraag van de klant.

3. Alignment van alle relevante afdelingen

Er is binnen organisaties geen enkele afdeling die alleen verantwoordelijk is voor de klantbeleving. Alle afdelingen hebben een rol in het leveren van een perfecte klantbeleving. Daarom werken succesvolle organisaties in multidisciplinaire teams. Deze teams werken samen aan één gemeenschappelijk doel en stellen hierbij de klant centraal.

4. Empowerment van teams en individuen

Teams en individuen die end-to-end verantwoordelijkheid hebben, krijgen daarmee vertrouwen van de organisatie. Dit stimuleert de autonome zelforganisatie, trots en betrokkenheid. Empowerment van teams en mensen is onlosmakelijk verbonden aan zelfsturende teams.

5. Visueel en effectief communiceren

Wendbare organisaties hanteren een effectieve en efficiënte manier van communiceren. De teamleden werken bij elkaar in één ruimte, plannen en overleggen in workshopvorm en werken met visuele communicatie. Zo is iedereen altijd op de hoogte van de ontwikkeling en heeft het team geen last van onnodige bureaucratie.

6. Leren van experimenteren

Wendbare organisaties stimuleren het werken via de Denk-Doe-Leer cyclus. Hierin worden eerst hypotheses opgesteld, metingen uitgevoerd, analyses gedaan en evaluaties uitgevoerd. Omdat hier gewerkt wordt op basis van hypotheses is falen een ingecalculeerd risico. Wendbare organisaties zorgen ervoor dat de teamleden veilig kunnen falen.

7. Werken met korte iteraties

Verbeteringen en opleveringen worden in korte iteraties (sprints) uitgevoerd. De prioriteiten worden bepaald op basis van waarde en inspanning. Dit is één van de leidende principes binnen Agile.

8. Accountability van alle activiteiten

Na iedere iteratie worden zowel de inspanningen áls de resultaten geëvalueerd. Door dit op een transparante wijze te doen wordt de organisatie een lerende organisatie en worden toekomstige prestaties verbeterd.

Methode-overstijgend werken

In de acht principes van wendbare organisaties is duidelijk te zien dat hierin niet meer vastgehouden wordt aan methodes als Lean, Lean Six Sigma en Agile. In de principes wordt wel gebruik gemaakt van elementen uit de methodes, zoals:

Een duidelijk signaal dat wendbare organisaties de bestaande silo’s loslaten. En dit zien wij dagelijks terug in de praktijk. Je hoeft écht geen keuze te maken tussen Lean, Lean Six Sigma of Agile. De juiste mix van de verschillende elementen is wat leidt tot het beste resultaat, zolang de omstandigheden correct zijn.

Leiderschap creëert de juiste omstandigheden

Waar in directieve omgevingen het leiderschap zorgt dat de werknemers daadwerkelijk hun werk doen, is het voor wendbare organisaties zaak om te zorgen dat werknemers hun werk kunnen doen. Dat vraagt voor veel organisaties een transformatie op het gebied van leiderschap, van sturend naar coachend. Leiderschap wordt in een verbeterreis te vaak vergeten en dat is zonde. Als het leiderschap niet meebeweegt, zal een organisatie nooit de gewenste wendbaarheid behalen.

Meer weten over wendbare organisaties?

Wil je meer weten over wendbare organisaties? Bij UPD helpen we organisaties regelmatig bij hun transformatie naar een wendbare organisatie met betrokken medewerkers. Lees daarover meer op de website van UPD. Of neem contact met ons op via: 020 – 345 3015.

Naar de website van UPD