Agile in verschillende branches - sixsigma.nl %

Agile in verschillende branches

Agile staat bekend als een filosofie die de oorsprong kent in de softwareontwikkeling. Tegenwoordig zijn er steeds meer branches die Agile omarmen. Organisaties zien steeds vaker het belang om wendbaar te zijn en Agile is daar de methode bij uitstek voor. In de praktijk merken wij toch nog regelmatig dat Agile als ‘IT’ bestempeld wordt en dat is zeker niet nodig.

Agile in verschillende branches

Het belang van wendbaar zijn

Elke achttien maanden verdubbelt de rekenkracht van chips, waardoor dingen mogelijk worden die eerst niet mogelijk waren. Verandering en vernieuwing gaat sneller en sneller. Al jaren wordt hierdoor de levensduur van organisaties steeds korter.

Niet alleen voor grote organisaties, maar ook voor startende bedrijven is het een grote afvalrace: van de bedrijven die vandaag starten, bestaat 90 procent over tien jaar niet meer. Enkel de bedrijven die constant weten te vernieuwen, die weten in te spelen op de grote veranderingen én die zich volledig richten op de veranderende wensen van hun klanten, weten te overleven.

Om dit te kunnen moeten bedrijven wendbaar zijn. Ze moeten zich continu aanpassen aan de veranderingen om zich heen. Doen zij dit niet of niet snel genoeg? Dan zullen ze binnen no-time voorbij gestreefd worden door andere bedrijven en een achterstand oplopen die niet meer in te halen is.

Kijk bijvoorbeeld eens naar Videoland. In 2004 openden zij hun 200e vestiging. Rond 2009 begon Video on Demand aan een opmars. Slechts vier jaar later moest Videoland alle winkels sluiten. En nu, nog een paar jaar later, heeft Videoland on Demand een onoverbrugbare achterstand op Netflix. In iets meer dan tien jaar is deze markt zo fundamenteel veranderd, dat alleen de meest wendbare bedrijven hier succesvol mee om hebben kunnen gaan.

Agile in iedere branches

Wendbaar zijn door Agile werken is niet alleen voorbehouden aan IT bedrijven. Ter inspiratie hieronder een aantal voorbeelden van Agile in verschillende branches.

Agile in de financiële dienstverlening

Banken zijn voor velen het toonbeeld van logheid. Gelukkig is het tegenovergestelde waar. Bedenk eens hoeveel veranderingen de banken al hebben meegemaakt. 20 jaar geleden hadden zij niets te maken met internetbankieren, mobiel betalen, hackers of phishing. Toch hebben ze zich hier allemaal op aangepast. ING werkt al sinds de zomer van 2015 ‘Agile’. Ze hebben hiervoor ‘The ING Way of Working’ geadopteerd. Hiermee was ING de eerste grote Nederlandse bank die Agile Werken door heeft gevoerd. Ondertussen hebben ook ABN Amro en Rabobank deze methode omarmd.

Agile marketing

Marketingteams en marketingbureaus omarmen steeds vaker Agile. Waarom? De tijd van lange doelgroeponderzoeken en grootschalig geplande campagnes is voorbij. Als je in de huidige tijd een doelgroeponderzoek gaat uitvoeren, is de vraag van de doelgroep al veranderd voordat het rapport afgerond is. De marketingwereld transformeert meer en meer naar een real-time aanpak. Om in real-time marketing te kunnen bedrijven, moet het team wendbaar zijn.

Agile in de industrie

Lean en Lean Six Sigma zijn methodes die veelal geassocieerd worden met de industrie. En terecht: ze bewijzen al jaren de toegevoegde waarde. Toch kan Agile een goede waardetoevoeging zijn voor bedrijven in deze branche. Waar Lean en Lean Six Sigma perfect optimalisaties, verbeteringen en veranderpotentieel helpen identificeren, is Agile de ideale aanvulling om deze snel en effectief uit te voeren.

Agile in de retail

Retail was één van de eerste branches die te maken kreeg met grote, plotsklapse veranderingen, namelijk: webwinkels. Nog steeds vallen er met enige regelmaat retailers om omdat zij niet de juiste mix tussen ‘Bricks & Clicks’ weten te vinden. Gelukkig zijn er ook mooie voorbeelden van bedrijven die wel met deze verandering om konden gaan. Zo heeft Bugaboo een transformatie ondergaan waarbij het businessmodel nu gericht is op basis van het ‘E-commerce first’. Het Agile kernteam binnen Bugaboo werkt nu volledig data-gedreven.

Wendbaar zijn is branche en methode onafhankelijk

Wendbaar zijn is het doel, Agile is slechts een hulpmiddel, net zoals Lean en Lean Six Sigma. Het is belangrijk om kennis van verschillende methodes te hebben om de juiste tools aan uitdagingen te verbinden. Om deze reden hebben wij de Lean, Agile & Scrum Fundamentals training ontwikkeld. De training combineert de kracht van verschillende visies en richt zich op de juiste toepassing. Lees hier meer over deze training en bekijk de verschillende startdata.