Sipoc - woordenboek sixsigma.nl

Sipoc

SIPOC staat voor suppliers, inputs, process, output en customers (leveranciers, input, proces, output, klant). De leverancier levert de input voor een proces(stap) en de output gaat naar de klant. De output moet voldoen aan de klanteisen of deze overtreffen. De leverancier/klant relatie kan ook binnen een organisatie bestaan. Het SIPOC denken helpt te voorkomen dat er delen van processen worden vergeten als deze in kaart worden gebracht.
Terug naar woordenboek