De teamrollen van Belbin

Een krachtig hulpmiddel om teams optimaal te laten presteren

Hoe kan het toch dat teams met zeer getalenteerde individuen falen waar teams bestaande uit minder getalenteerde mensen wél succesvol opereren? Dit komt doordat het succes van een team wordt gemaakt door de mate waarin zij samenwerken en niet op basis van individuele kwaliteiten.

Belbin

Meredith Belbin ontwikkelde hiervoor het Teamrollen Model. Een praktisch en constructief model wat als doel heeft om inzicht te verschaffen in hoe teams werken en hoe de effectiviteit van het team vergroot kan worden.

De 9 teamrollen

Belbin is een Britse management hoogleraar die op basis van jarenlange empirische research heeft ontdekt dat er 9 verschillende teamrollen te identificeren zijn. Deze 9 teamrollen zijn:

  • Bedrijfsman – nuchtere aanpakker
  • Brononderzoeker – enthousiaste netwerker
  • Monitor – bedachtzamer analysator
  • Plant – creatieve solist
  • Vormer – drijvende kracht
  • Voorzitter – neutrale organisator
  • Groepswerker – warme sfeermaker
  • Zorgdrager – perfectionistische afmaker
  • Specialist – vakman op zijn eigen terrein

Werken met teamrollen

De teamrollen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Bijvoorbeeld in:

De actiegerichte rollen: Bedrijfsman, Zorgdrager en Vormer

Deze hebben met elkaar gemeen dat ze sterk gefocust zijn op het afleveren van goed werk en het bereiken van de gewenste resultaten. De taak staat bij hen voorop.

De relatie-gerichte rollen: Voorzitter, Groepswerker en Brononderzoeker

Deze delen een sterke gevoeligheid voor de onderlinge verhoudingen en voor de manier waarop de teamleden tot overeenstemming komen, elkaar inspireren en ondersteunen. Bij hen staan de relaties voorop.

De inhoudsgerichte rollen: Plant, Monitor en Specialist

Deze drie teamrollen gaat het vooral om de inhoud, de ideeën en de kennis. Zij richten zich op de redeneringen en de argumenten en zoeken de verdieping. Bij hen staat het denken, kennen en begrijpen centraal.

Het doel van een Belbin-training is het bieden van inzicht in hoe u deze teamrollen kunt leren herkennen en begrijpen – en vooral : hoe u ermee kunt samenwerken in de praktijk.

Zelf de teamrollen gebruiken?

De Belbin teamrollen zijn een krachtig middel voor team-training en -coaching en past zeer goed in de verbeterfilosofie van Lean en Lean Six Sigma. Daarom heeft UPD verschillende specialisten op het gebied van Belbin in dienst. Wilt u eens met hen sparren hierover? Bel ze dan op 020-3453015.

Wilt u de Belbin teamrollen direct leren toepassen in de praktijk? Bekijk dan de 1-daagse Belbin Teamrollen Masterclass. In deze Masterclass gaan we in op het onderzoek van Belbin, gaan we aan de slag met de teamrollen en leren we over hun toepasbaarheid in de praktijk. Wilt u graag zelf de Belbin test afnemen en terugkoppelen aan uw team? Ga dan voor de vierdaagse Belbin Practitioner opleiding. Bent u al Belbin opgeleid en wilt u Belbin toepassen in de rol van coach? Dan is de Masterclass Belbin en Coaching wellicht wat voor jou!