Masterclass – Belbin Teamrol Management

Van “efficiënt willen zijn” naar “je waarde effectief leren inzetten”

Het Lean Six Sigma gedachtegoed leert ons dat we meer waarde voor de klant toevoegen en efficiënter zijn als we verspillingen in processen elimineren.

Het acroniem TIMWOODS dat in de Lean taal gehanteerd wordt staat als afkorting voor de 8 vormen van verspilling. In deze afkorting staat de laatste letter 'S' voor verspilling van Skills ofwel de verspilling van talent in deze context in de Nederlandse taal. Het waardevol inzetten van menselijk potentieel is een belangrijk streven bij het implementeren van een continu verbetercultuur. Hoe laat je dan talenten maximaal tot bloei laten komen? Hoe zet je medewerkers in hun kracht? Hoe laat je mensen effectief met elkaar samenwerken? Hóe dat te doen en in praktijk te brengen is een vraagstuk dat veel organisaties bezig houdt.

Het teamrol management model van bijzonder Hoogleraar Dr. M. Belbin is een beproefde en gevalideerde methode die qua uitgangspunten naadloos aansluit bij het werken met Lean Six Sigma en die antwoord en oplossingen kan geven op vragen over verspillingen van talent en energie in samenwerkingsverbanden. Het model helpt om keuzes te maken welke medewerker succesvol kan zijn in welke rol van de DMAIC of PDCA fase van een project of verbetertraject. Het is bijvoorbeeld een effectief hulpmiddel bij het doen van een stakeholdersanalyse of het inzetten van de coaching kata.

In de eendaagse Masterclass over teeamrolmanagement wordt ingegaan op Belbins onderzoek en het ontstaan van het teamrolmodel, de achtergronden en onderbouwing van het model. De relaties tussen Lean en Belbin, de tools, technieken en de toepasbaarheid van teamrolmanagement in organisaties die werken aan continu verbeteren wordt door de ervaren trainers op praktische wijze toegelicht. Er worden verschillende werkvormen geoefend. Van alle deelnemers wordt ter voorbereiding een digitaal Belbin teamrol assessment afgenomen waarbij 360 graden feedback uit de eigen context wordt meegenomen. De uitslag van dit assessment wordt tijdens de masterclass behandeld en toegepast in de oefeningen zodat de kracht van het model ervaren kan worden.


Onderdeel van de Master Black Belt

De Masterclass 'Belbin Teamrolmanagement' is een facultatief onderdeel van het Master Black Belt Curriculum. Deze Masterclass is zowel te boeken als individuele Masterclass of te volgen als onderdeel van de Master Black Belt Opleiding.

De prijs van deze Masterclass is €595,-(excl. BTW).

Certificering en praktijkbegeleiding

In de visie van UPD vervult een Master Black Belt een cruciale rol bij de uitrol en implementatie van een succesvol Lean Six Sigma programma.

Voor die sleutelpositie is niet alleen theoretische bagage een vereiste, maar ook praktijkervaring met programmamanagement, change management, coaching- en training. In sommige MBB trainingen en certificeringsprogramma’s wordt echter sterk de nadruk gelegd op technische onderwerpen, hetgeen geen recht doet aan de rol van de MBB.

De UPD Master Black Belt training en certificering legt, naast de theoretische verdieping, dan ook het accent op:

  • Het coachen van (Lean) Six Sigma practitioners zoals Black Belts & Green Belts.
  • De resultaatverantwoordelijkheid voor (Lean) Six Sigma programma’s.
  • Het zelf ontwikkelen van trainingsmateriaal en overdragen van kennis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Buis via 020-345 3015.

Register Accountants, Register Controllers pe-punten-7en Accountant Administratieconsulenten die Permanente Educatie (PE) plichtig zijn, krijgen Permanente Educatie (PE) uren voor deelname aan deze training.

Plaatsen Prijs (ex. BTW)
Utrecht 19 aug 18

 595

Inschrijven     Neem optie
  • Liever een andere startdatum en/of locatie?

    Vul dan onderstaand formulier in. We kijken met alle plezier wat we kunnen organiseren.

Six Sigma
Menu