Kaizen - woordenboek sixsigma.nl

Kaizen

Kaizen. De sleutel van Japans’ succesvolle concurrentie. Kaizen is afgeleid van de twee Japanse woorden ‘Kai’ en ‘Zen’. Kai betekent ‘verandering’ en Zen betekent ‘goed’. Vrij vertaald betekent Kaizen: geleidelijk en zonder ophouden verbeteren, ‘kleinigheden’ beter doen en naar een steeds hogere standaard streven. “Kaizen,  zegt Masaaki Imai, “is de simpele waarheid achter het Japanse economische ‘wonder’. Het is de werkelijke reden van het Japanse meesterschap betreffende de technologie voor flexibele productiesystemen. Kaizen is het vermogen om fabricageprocessen snel aan te passen aan de veranderende eisen van klant en markt.”
Terug naar woordenboek