Verbeter Kata - woordenboek sixsigma.nl

Verbeter Kata

De ‘Verbeter Kata’ is een herhaalde routine om uitdagende doelen te realiseren. Door stap voor stap een obstakel/probleem weg te werken en te leren van de obstakels/problemen die je tegenkomt bij het continue verbeteren.
Aliassen: verbeterkata
Terug naar woordenboek