Wat is Lean Management?

Verbeter het bedrijfsresultaat door verspilling te elimineren

Lean is een managementfilosofie die focus heeft op verspilling. Lean richt zich op verlaging van de doorlooptijd van ‘zand tot klant’. Lean management richt zich op het faciliteren van een succesvolle implementatie van “Lean technologie”, zodat een substantiële verbetering van het Bedrijfsresultaat gerealiseerd kan worden.

De belangrijkste principes van Lean Management

Lean Management is gebaseerd op 5 belangrijke principes:

Vijf Principes van Lean Management

 • Een organisatie moet de wens van de klant identificeren en hierbij de perceptie van waarde van de klant in kaart brengen.
 • Een organisatie moet de waardestroom van processen in kaart brengen en verspillingen binnen deze processen elimineren. De volgende vragen helpen daarbij:
  • Welke activiteiten voegen diréct waarde toe voor de klant?
  • Welke activiteiten voegen niet direct waarde toe (maar zijn wel noodzakelijk in de bedrijfsvoering), en hoe kunnen deze activiteiten tot een minimum gereduceerd worden?
  • Welke activiteiten voegen helemaal geen waarde toe en kunnen daarom geëlimineerd worden?
 • De organisatie moet een ononderbroken doorstroming (flow) van het product of de dienst creëren.
 • De organisatie moet overproductie voorkomen. Dit wordt gedaan door te zorgen dat er geen productie is zonder dat de vorige stap in het proces hier om vraagt (dit heet Pull).
 • Blijf streven naar perfectie. De organisatie moet een continu verbetercultuur creëren.

Wat levert Lean Management op?

Bij Lean Management worden de menselijke capaciteiten binnen een organisatie op een slimme manier ingezet om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de klant. De succesvolle inzet van Lean Management leidt tot een efficiëntere organisatie met een constante kwaliteit en een hogere winstgevendheid.

Lean Management Implementatie

Hoe werkt de implementatie van Lean Management?

De basisprincipes van Lean Management zijn redelijk eenvoudig te begrijpen. Daarom is de implementatie van Lean Management wellicht op het eerste gezicht geen technisch hoogstandje. Omdat de denkpatronen van de organisatie moeten veranderen en omdat de organisatie het vermogen moet krijgen om met verandermanagement bezig te zijn, vraagt het zeker in het begin om een gedegen training en professionele begeleiding. Het management en de medewerkers moeten elkaar begrijpen en dezelfde ‘taal’ spreken. Veel veranderinitiatieven mislukken omdat er te weinig aandacht voor de cultuurverandering is die nodig is om echt een organisatie te worden die zichzelf “vanzelf” continu verbetert.

UPD is expert op het gebied van Lean Management

Onze consultants zijn stuk voor stuk ervaren Lean Consultants die de afgelopen jaren organisatiea in alle sectoren hebben ondersteund bij de implementatie van Lean Management. Waarom UPD de meest geschikte partner is bij de implementatie van Lean Management?

 • UPD is proactief en creëert daarmee raving fans:
  • Door niet alleen de training / coaching “afdraaien” maar focus op het resultaat en hoe dat te realiseren;
  • Door (ongevraagd) mee te denken en te doen met de klant;
  • Door aandacht te hebben voor klantverwachtingen;
  • Door op tijd collega’s in te schakelen en te escaleren indien je je niet comfortabel voelt op sommige gebieden, zoals empowerment, engagement, programmamanagement etc.
  • Door het traject in te richten met een communicatiestructuur incl. stuurgroep met een escalatieniveau aan onze zijde en klant zijde;
  • Door goed projectmanagement: het managen van en verantwoordelijk voelen voor project / budget etc.
 • Uw organisatie bepaalt het tempo. UPD heeft een proactieve ondersteunende rol hierin;
 • Ons doel is om uw organisatie zo snel mogelijk zelfvoorzienend maken;
 • Wij beginnen klein, laten successen laten zien en dit vormt de basis van de groei.

Bent u van plan om een Lean Management implementatie door te voeren? Laat u dan adviseren en inspireren door onze consultants of meld u vrijblijvend aan voor de gratis workshop ‘Wat is Lean Six Sigma?’
algemeen-468x60

Six Sigma
Menu