Een praktische benadering voor duurzame verbetering

Coaching on the Gemba – door Robert van der Meer

In de moderne zakelijke wereld is ‘coaching on the gemba’ steeds prominenter geworden als een effectieve aanpak om processen duurzaam te verbeteren en teams te versterken. ‘Gemba‘, een Japanse term die ‘de werkvloer’ betekent, verwijst naar de fysieke locatie waar waarde wordt gecreëerd en waar het echte werk wordt gedaan. Coaching on the gemba houdt in dat coaches rechtstreeks op de werkvloer met medewerkers en teams aan de slag gaan om verbeteringen door te voeren en het bestaande potentieel volledig te benutten. In dit artikel bespreken we de essentiële stappen die nodig zijn voor een succesvolle uitvoering van coaching on the gemba.

gemba-coaching

Stap 1: Vertrouwen krijgen

Vertrouwen vormt de basis van elke effectieve coachingsrelatie. Voordat verbeteringen kunnen plaatsvinden, moet de coach het vertrouwen winnen van de medewerkers op de werkvloer. Dit kan worden bereikt door oprechte interesse te tonen in hun werk, te luisteren naar hun ideeën en uitdagingen, en respect te tonen voor hun expertise. Een coach moet zich openstellen voor feedback en eventuele vooroordelen opzij zetten. Door een veilige en ondersteunende omgeving te creëren, kunnen medewerkers zich vrij voelen om hun gedachten te delen en bij te dragen aan het verbeterproces.

Stap 2: Voordoen en samen doen

Eenmaal het vertrouwen is opgebouwd, kan de coach beginnen met het voordoen en samen doen van verbeteringen op de werkvloer. Door zelf deel te nemen aan de processen en actief te demonstreren hoe verbeteringen kunnen worden geïmplementeerd, worden medewerkers gestimuleerd om hetzelfde te doen. Het gezamenlijk aanpakken van uitdagingen bevordert een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid en creëert een cultuur van samenwerking. Medewerkers voelen zich gemotiveerd en geïnspireerd door het zien van tastbare resultaten, en ze worden aangemoedigd om hun eigen ideeën en creativiteit bij te dragen.

Gemba versterken met obeya

Binnen Lean wordt vaak gesproken over de gemba, de plek waar het werk wordt uitgevoerd. In complexe en digitale omgevingen, waar meerdere teams samenwerken om waarde te leveren, is het echter niet eenvoudig om knelpunten direct op de werkvloer te ontdekken. Een goed ingerichte obeya biedt hierbij uitkomst. Door een heldere visualisatie van het werk te geven, ook wel visueel management genoemd, kunnen knelpunten en voortgang beter worden geïdentificeerd, zelfs in complexe en digitale omgevingen. Coaches kunnen deze inzichten op de gemba vervolgens gebruiken om gerichte verbeteracties te initiëren.

Lees meer over obeya

Stap 3: Adopteren van verbeteringen

Het doel van coaching on the gemba is niet alleen om tijdelijke veranderingen door te voeren, maar om duurzame verbeteringen te bereiken. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de geïmplementeerde verbeteringen worden geadopteerd in de dagelijkse routines van het team. Dit vereist constante aandacht en begeleiding, zowel van de coach als van de teamleiders. De coach moet regelmatig follow-ups uitvoeren, feedback geven en eventuele obstakels helpen overwinnen. Teamleiders spelen een cruciale rol bij het ondersteunen en verankeren van de veranderingen binnen hun teams. Ze moeten hun medewerkers blijven aanmoedigen, erkennen en belonen voor hun inspanningen en successen.

Conclusie

Coaching on the gemba biedt een waardevolle benadering om verbetering te realiseren en teams te versterken. Het begint met het opbouwen van vertrouwen tussen de coach en de medewerkers, gevolgd door het voordoen en samen doen van verbeteringen. Om blijvende verandering te waarborgen, is het cruciaal dat de geïmplementeerde verbeteringen worden geadopteerd in de dagelijkse werkpraktijken van het team. Dit vereist voortdurende aandacht en begeleiding, zowel van de coach als van de teamleiders. Met een holistische aanpak en toewijding aan continue verbetering kunnen organisaties gedijen en hun potentieel volledig benutten.

Meer weten?

Wil je meer weten over coaching on the gemba? Of wil je meer weten over hoe je duurzame resultaten kunt bereiken? Neem dan contact met ons op via tel. 020 – 345 3015 of email via contact@upd.nl.

Over de auteur

Robert van der Meer

UPD-collega Robert van der Meer heeft een zeer gedegen ervaring in verschillende bewezen pragmatische analyse en verbetermethodieken (Agile, Scrum, Lean, Lean Six Sigma, Total Productive Maintenance (TPM), Operational Excellence) met een specialisme in dienstverlenende organisaties, zorg, Logistiek en maak-industrie. Zijn verschillende ervaringen en disciplines in het vakgebied van change-management en advies leiden tot een unieke combinatie van projectmanagement-, coaching-, implementatie- en trainingsvaardigheden. Deze vaardigheden worden effectief benut in een omgeving waarin visie en executie van verbeteringen verbonden moeten worden.