Armand Feigenbaum

Armand FeigenbaumArmand Feigenbaum Hoofd Operations afdeling in GE Feigenbaum stond aan het hoofd van de Operations afdeling in GE, het bedrijf waardoor de Six Sigma methode bekend werd bij groot publiek. Feigenbaum introduceerde aldaar het concept van Total Quality Control (1961). Evenals Deming benadrukt hij het feit dat kwaliteit moet leven onder zowel management als personeel en zodoende een verantwoordelijkheid is van iedereen binnen de organisatie. In zijn visie op kwaliteitsmanagement benadrukt hij tevens het belang van het financiele aspect. De programma’s die de hoogste ROI leveren zijn in zijn ogen de meest effectieve keuze bij het selecteren van projecten. Feigenbaum heeft tevens een belangrijke bijdrage geleverd in de theorieën over de Costs of Quality. Hij introduceerde de categorisatie van COQ in appraisal-, prevention- en failure costs. Deze categorisatie is min of meer de standaard geworden binnen de kwaliteitsmanagement theorie. Wikipedia link