Defensie en het proces verbeter programma Lean Six Sigma

Defensie

verbeterprogramma-lean-six-sigma

DMO

Eind 2007 is het IBL gestart met het procesverbeterprogramma Lean continue verbeteren. In de voorbereidingsfase is een projectorganisatie ingericht, zijn projecten geselecteerd en ‘Black Belt’ en ‘Green Belt’ opleidingen gevolgd. Vier cursisten zijn nu klaar met de gehele GB opleiding (anderen zijn bijna klaar). Richard van der Meer en Egon de Theije hebben door het verbeteren van het proces in-inspecties van MB voertuigen een besparing van ruim 180.000 euro op jaarbasis weten te realiseren. Anja Landwaart en Ab van de Pol hebben met hun project de doorlooptijd van offertes gereduceerd van gemiddeld 32 dagen naar 21 dagen. Zij voldoen nu aan alle GB praktijkcriteria. Chapeau!

Na een korte eindpresentatie van de projecten aan het managementteam van het IBL werden op maandag 29 juni zogenaamde ‘Green Belt’ certificaten uitgereikt aan mevrouw Anja Landwaart (Staf), de heren Ab van de Pol, Richard van der Meer en Egon de Theije (afdeling Bedrijfsmanagement). De certificaten werden uitgereikt door een Master Black Belt van de firma UPD voor het succesvol voltooien van de Lean Six Sigma opleiding en het verbeterproject.

Lean Six Sigma integreert twee belangrijke verbetermethoden: beter en slimmer werken (met Six Sigma) en sneller en efficiënter werken (met Lean principes). Six Sigma is een kwantitatieve methode om processen op een gestructureerde manier te ontwerpen en te verbeteren. Six Sigma draait om het terugdringen van de variatie in een proces: als een proces op een constant niveau presteert, heeft de service altijd een bepaald niveau. Six Sigma bestaat uit vijf fasen: Define, Measure, Analyze, Improve, Control, afgekort DMAICDMAIC. Lean staat voor het creëren van snelheid in processen door stappen in processen te reduceren. Lean richt zich met name op het voorkomen van verspilling: elke vorm van extra tijd, werk of materiaal dat wordt ingezet om een product of service te produceren en dat er geen waarde aan toevoegt. Een ‘Lean’ organisatie wordt gedreven door een cultuur van continue verbetering.

Marcus rijkt de certificaten uit.Binnen Lean Six Sigma zijn teamrollen gedefinieerd naar analogie van de karate sport: Champions, Master Black Belts, Black Belts, Green Belts en Yellow Belts. De Champion is de proceseigenaar. De Master Black Belt is de specialist – vaak een externe consultant – die de Belts traint en de projecten begeleidt en coacht. De Black Belt geeft leiding aan grote verbeterprojecten en/of coacht Green Belt projecten. De Green Belt is projectleider van kleine verbeterprojecten of helpt de Black Belt bij het uitvoeren van de projecten. De Yellow Belts zijn de overige teamleden.

Bron: Dit artikel staat op het intranet van het Ministerie van Defensie, aan ons vrijgegeven voor plaatsing op de website.