Hoe is Lean Six Sigma opgebouwd?

Data, feiten, klanttevredenheid, procesverbetering en teamwork

Data en feiten

data & feiten

De basis van Lean klanttevredenheid (gevormd door snelheid en de juiste kwaliteit) en procesverbetering (gevormd door proces beheersing en voorkomen van defecten en variatie). Teamwork zorgt dat alles op een soepele en effectieve manier samenwerkt.

Klanttevredenheid: Stel klanten tevreden met Snelheid en Kwaliteit

Klanttevredenheid

Lean Six Sigma begint bij de klant en het doel is duidelijk: het verwijderen van alles dat niet aan de behoeften van de klant tegemoet komt. Dit houdt in dat wat de klant vraagt van de organisatie op tijd (snelheid), zonder fouten (hoge kwaliteit) en dit alles tegen de laagst mogelijke prijs (lage kosten) geleverd wordt.

Procesverbetering: Verbeter de processen

Procesverbetering

Het verbeteren van het proces is de enige manier om tot betere resultaten te kunnen komen. Met Lean Six Sigma is de ‘trail en error’ manier van denken, om procesfouten op te lossen, verleden tijd. Het bijhouden van de manier waarop het werk gedaan wordt, het onderzoeken van werkstromen tussen mensen en tussen werkplekken en het voorzien van kennis en methoden aan de medewerkers, zodat zij hun werk constant kunnen verbeteren, staan binnen de Lean Six Sigma verbeteraanpak voorop.
 

Team Work: Samenwerking voor een maximale opbrengst

Team_Work

In een Lean Six Sigma organisatie werken mensen samen op een effectieve manier. Dit door vaardigheden als luisteren, brainstormen en het nemen van beslissingen in trainingen en uitvoer van verbeterprojecten voldoende (continue) aandacht te geven. Bij toepassing van Lean Six Sigma is samenwerking een integrale voorwaarde voor succesvolle verbetering.

En hoe werkt dit alles nu samen?

alles samen

Kernelementen van de Six Sigma methodiek:

  • Gebruik maken van teams die worden aangesteld om zeer goed gedefinieerde verbeterprojecten te leiden die een significante (financiële) verbeterimpact hebben op de prestaties van de organisatie.
  • Training in het “statistisch” leren denken van medewerkers  op alle niveaus binnen de organisatie. Met name de Green Belts, Black Belts en Master Black Belts krijgen een uitgebreide training in zowel projectmanagementvaardigheden (DMAIC)  als zowel het pragmatisch toepassen van statistische methoden.
  • Selectie van de juiste medewerkers die gaan fungeren als Green Belt, Black Belt of Master Black Belt binnen de organisatie.
  • De nadruk ligt op de DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) projectaanpak, voor het oplossen van problemen.
  • Het creëren van een managementomgeving bestaande uit zgn. Champions waarin het initiatief als programma volledig ondersteunt wordt als een organisatiestrategie.