Lean Six Sigma and Agile

How both methodologies work to improve effectiveness and efficiency

In the last decade, we have seen an increasing number of companies embrace Lean, Six Sigma and Agile to improve effectiveness and efficiency. The following diagram is my attempt to link LSS with Smarter ADM – the agile way of working that has been embraced by the IT world.

Lean Six Sigma and Agile

To me there are 3 layers behind Lean Six Sigma – the philosophy, the framework and the methodology. Lean is first and foremost a philosophy. A way of thinking that embraces the five principles of defining value, identifying the value stream, creating flow, responding to pull, and striving for perfection much like Agile values individuals and interactions over processes and tools, working software over comprehensive documentation, Customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan.

Lean is thereafter a framework of tools and techniques that bring to life the five principles of Lean, just as Scrum is a framework of roles, events, events and rules that embody the four values of Agile.

DMAIC and DMADV

Finally, we have the structured problem solving (DMAIC) or product development (DMADV) methodologies of Six Sigma that are a lot akin to software development methodologies – from the traditional Waterfall to the newer RAD (rapid application development), DSDM (dynamic systems development method), XP (extreme programming) et al.

A methodology tends to be more procedural and prescriptive than a framework or a philosophy in terms of providing guidance on the WHEN & HOW along with the WHAT & WHY. Therefore, we see that many elements of People Management, Project Management (PMI PMBOK or PRINCE2) and Change Management have also been embraced by the Lean Six Sigma practitioners.

 


About the Author

Rumela Sengupta has worked as Senior Consultant at UPD. Boasting over more than 15 years of experience she is a certified Master Black Belt and Professional Scrum Master. In the past 15 years she has proven her skills in:

  • Process Implementation (Smarter ADM, Agile, CMMi, ITIL, ISO)
  • Process Optimisation (Lean Six Sigma)
  • Software Quality Assurance Audits
  • Metrics and Analytics

Geschikte opleidingen


Lean Agile Fundamentals

Wendbaarheid en slagvaardigheid. Succesvolle organisaties met deze eigenschappen verstaan de kunst om zich zeer snel aan te passen aan veranderingen en zich tijdig te wapenen voor bedreigingen. Daarnaast zijn ze als eerste in staat om kansen te benutten.

De Lean & Agile Fundamentals training gaat in op de achtergronden van diverse methoden en helpt u deze op zo’n manier toe te passen, dat deze maximaal bijdragen aan het bereiken van een hoge graad van wendbaarheid en slagvaardigheid!

Bekijk hier het volledige programma en de inschrijvingsmogelijkheden.  Lean Agile


Scaled Agile Framework / TRIZ

“Als een hamer het enige gereedschap is waarover je beschikt, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te zien”, heeft Maslow al eens gesteld. Zijn Lean of een combinatie van Lean Six Sigma de enige manieren om duurzaam verbeteringen te genereren en te beheersen?

Wij denken van niet. Daarom bieden besteden we in deze Masterclass op een praktijkgerichte manier aandacht aan twee andere verbetermethodes; Agile en TRIZ.

Bekijk hier het volledige programma en de inschrijvingsmogelijkheden.
Scaled Agile


Six Sigma
Menu