Is het tijd om afscheid te nemen van Command and Control?

Al meer dan 100 jaar geleden legde Frederick Winslow Taylor de fundering voor Scientific Management, beter bekend als ‘Command and Control’. De managementbeginselen die hij toen formuleerde worden vandaag de dag nog steeds toegepast. Maar deze beginselen zijn niet meer van deze tijd, we leven in een dynamische samenleving en daar past de rigide benadering van Taylor niet meer bij. Is het daarom tijd dat we afscheid gaan nemen van Command and Control?

Scientific Management

Scientific Management

Frederick Winslow Taylor (1911) legde de fundering voor Scientific Management. Met de beste bedoelingen trachtte hij productiviteit te verhogen. Typerend voor deze benadering is de kijk ‘van binnenuit’ waarbij de primaire focus ligt op het verhogen van de efficiëntie tijdens de productie. De beginselen om dit te bereiken zijn volgens Taylor:

  • Vakmanschap uitzetten
  • De beste manier kan alleen gevonden worden door metingen uit te voeren. Dit wordt gedaan door getrainde managers en technici
  • ‘Zelf nadenken’ moet worden uitgezet
  • De juiste persoon op de juiste plaats, aangevoerd door een manager

Essentieel in de aanpak van Taylor is de focus op productie. Waar de methode de afgelopen jaren binnen veel organisaties is geadopteerd, is juist deze focus verloren gegaan. En dat is exact waar de schoen wringt. ‘Productie’ is al lang niet meer de dominante bedrijfssector, meer en meer bedrijven leveren diensten en vallen onder de noemer serviceorganisaties. En ‘service’ kun je niet van binnenuit efficiënt maken zonder in te boeten aan kwaliteit.

Binnen veel serviceorganisaties beginnen daarom ook steeds meer twijfels te ontstaan over de effecten van Scientific Management. Binnen deze organisaties hebben we vaak te maken met een grote verscheidenheid aan vraag, waardoor er geen efficiëntiewinst te behalen is op de productie. We kunnen ons dan ook terecht afvragen of Scientific Management nog wel een plek heeft in deze organisaties.

Holistisch Management

Holistisch kijken naar serviceorganisaties begint bij het begin; de huidige situatie waar mensen zich in bevinden. De huidige werk- en denkwijze wordt ze getoond; ze zien ‘hoe het werk, werkt’. Dit gebeurt op een gestructureerde manier en wordt gedocumenteerd. Hiermee wordt een plaatje van het ‘systeem’ geschetst, waarbij de dienst wordt beschreven zoals hij wordt ervaren door de eindgebruiker, de klant in Lean termen.

De methode verschilt in de zin dat hij is ontwikkeld om interventies en verbetering in serviceorganisaties op te zetten. Eerst door deze organisaties het command-and-control-denken af te leren en vervolgens door hun services te herontwerpen volgens de beginselen van het systeemdenken.

Verschillen tussen Scientific Management en Holistisch Management

Onderstaande afbeelding maakt de verschillen tussen de twee benaderingen inzichtelijk. Het maakt ook direct duidelijk dat een organisatie niet zomaar van de ene naar de andere benadering kan overstappen; Command and Control zit vaak opgenomen in het DNA van een organisatie.

Verschil tussen scientific management en holistisch management

Dus, is Taylor verleden tijd?

Zeker niet. Scientific Management heeft in sommige organisaties nog zeker waarde. Maar de les die we moeten leren is dat het niet in iedere organisatie past. In het geval van serviceorganisaties is het veel waardevoller om de organisatie van ‘buitenaf’ te bekijken, als klant. En op basis daarvan de organisatie in te richten. Taylor schreef zijn theorie aan het einde van de industriële revolutie. Vandaag de dag staan we aan het begin van onze eigen revolutie; de digitale revolutie. De wereld waar Taylor is leefde was net significant veranderd, onze wereld is significant aan het veranderen. En zolang we niet weten waar deze verandering ons gaat brengen, moeten we zorgen dat onze organisaties klaar zijn om met iedere uitkomst om te gaan. Met dat in het achterhoofd is Holistisch Management voor veel organisaties een effectievere benadering.