Macht en tegenmacht binnen organisaties

Probeer je eigen ongelijk eens te organiseren

Macht en tegenmacht; politiek Den Haag heeft er sinds Pieter Omtzigt de mond van vol. Toch is het begrip niet nieuw. En wat veel mensen vergeten, het is niet alleen van toepassing op het politieke stelsel. Binnen organisaties is macht en tegenmacht net zo goed aanwezig. En het is ook nog wel aan te bevelen om dit goed in te richten. Want – zo blijkt – het komt de kwaliteit van de beslissingen ten goede.

Macht en tegenmacht binnen organisaties

In het artikel over macht en tegenmacht van Martin de Ruiter gaat hij uitgebreid in op de werking hiervan binnen organisaties. Hij legt uit hoe de tegenmacht kan bijdragen aan betere beslissingen, mits goed georganiseerd uiteraard. Een herkenbaar voorbeeld wat hij gebruikt om een verkeerde inrichting van macht en tegenmacht te illustreren is de crash van de Challenger shuttle.

Keep the program

In het artikel van Martin beschrijft hij in vogelvlucht hoe de technici twijfels hadden over de lancering. Maar hoe zij bij het uitspreken van deze twijfel werden overruled. En hoe dat in 2003 weer misgaat bij de crash van de Columbia.

In zijn boek ‘Overcoming Organizational Defenses’ heeft Chris Argyris een analyse gemaakt van de commissie Rogers, die bedoeld was om te leren van de Challenger ramp. Opvallend in deze analyse is dat de defensieve routines binnen Nasa zo sterk waren, dat de commissie niet tot de juiste conclusies kon komen.

Doordat deze defensieve routines niet erkend, herkend en doorbroken werden na de ramp met de Challenger, kon de tegenmacht zijn werk ook niet doen in 2003. Laura Friesenborg schreef een interessante paper over het single-loop leren met betrekking to deze ramp. De paper is hier te downloaden voor de geïnteresseerden.

Macht en tegenmacht goed inregelen loont de moeite

Dat is de boodschap van Martin in zijn artikel. En dat het moeite is, erkent hij ook direct. Het goed inregelen van macht en tegenmacht vraagt aandacht, een lerende houding en vooral doorzettingsvermogen. Want het aanstellen van een medezeggenschapsraad is eenvoudig, maar echt luisteren naar wat ze zeggen, de input op waarde schatten en projecten indien nodig te vertragen vraagt lef en kwetsbaarheid. Maar laten we met z’n allen accepteren dat we ook maar gewoon mensen zijn die elkaar nodig hebben om tot een goed resultaat te komen.

Ben je benieuwd naar het artikel van Martin?

Lees het op UPD

Meer weten?

Wil je meer weten macht en tegenmacht binnen organisaties? Of over hoe je als leider organiseert dat mensen je aanspreken op jouw ongelijk? We vertellen graag meer over hoe we dit bijvoorbeeld aanpakken in onze teamontwikkeling trajecten. Je kunt daarvoor direct contact opnemen met Martin via:

Tel: 06 – 511 94 066
Email: m.deruiter@upd.nl