Six Sigma implementatie bij 3M - A new way of working

Six Sigma is een manier van werken voor 3M

De tocht van Six Sigma implementatie begon vrij kort nadat James McNerney het roer overnam in januari 2001. Kort voor zijn aanstelling als CEO, vonden er enigszins Six Sigma activiteiten plaats in verschillende delen van de organisatie, maar is niet vergelijkbaar met de schaal waarop nu organisatiebreed geopereerd wordt. Nu, meer dan vijf jaar later, is de voortgang om aan te prijzen en is het bedrijf blijvend bezig om zowel nieuwe producten te innoveren als bedrijfsprocessen. “Six Sigma is geen programma. Het is onze strategie. Het is een uitdaging voor eenieder van ons om afzonderlijk, maar ook gezamenlijk het allerbeste in ons naar boven te halen.” W. James McNerney, Jr. Voormalig voorzitter Raad van Bestuur en Chief Executive Officer Vandaag de dag, zijn meer dan zevenhonderd van  3M haar  leidinggevenden rond de hele wereld toegewijd aan Six Sigma op full-time basis.  In 2004 hebben zij  de in 2001 vastgelegde doelstelling gerealiseerd om wereldwijd 36.000 medewerkers op te leiden en vertrouwd te maken met de Six Sigma-aanpak. De medewerkers hebben tot nu toe meer dan 16.000 Six Sigma projecten afgerond, waarvan een aanvullende 16.000 projecten nog gaande zijn. Door de geweldige impuls die deze projecten afgaven, merkten  de klanten dat de bedrijfsprocessen aanzienlijk waren verbeterd. Bovendien profiteerden zij van kostenbesparingen en een grotere bedrijfswaarde. Aanvullend zijn er nog meer dan 400 “Six Sigma met Onze Klanten” projecten uitgevoerd, waarin teams van 3M medewerkers en andere bedrijven naast elkaar samenwerken om problemen op te lossen waar klanten mee te maken hebben. Deze gezamenlijke projecten zorgen voor een band met klanten die een grotere betekenis hebben dan alleen die van een product afnemer. 3M krijgt meer waardering als een waardige bedrijfspartner, als aanvulling. Gedurende het jaar, hebben wij zij het doel gehaald die is vastgesteld in 2001, waarbij er meer dan 36,000 betaalde werknemers betrokken werden bij de Six Sigma manier van zaken doen. De kracht van Six Sigma is 3M’s integrale aanpak en zet groei, kostenreductie en verhoging van cash flow voort in 3M’s bedrijfsactiviteiten op de hele wereld. Sinds de start is het zich gaan inbedden in elke functie, elk marktsegment en in elk land waar geopereerd wordt. Simpel gezegd, is het nu bij 3M de manier van werken geworden. Design for Six Sigma at 3M DFSS (Design for Six Sigma) is een methodologie, geconcentreerd op het versnellen van de beste, nieuwe product ideeen die vercommercialiseerd worden. DFSS tools helpen projectteams ontdekken wat klanten werkelijk willen, selecteren de meest veelbelovende mogelijkheden, wijden middelen en ontwerpkwaliteit direct toe om de behoefte van de markt te dienen. Bij het toepassen van DFSS methodieken, zorgen we voor een sterke verbinding tussen de behoeften van de markt, technologische ontwikkeling en 3M product innovatie, onze brandstof voor een verdere groei. 3M heeft een systematisch NPI (New Product Introduction) proces in positie staan om een nieuw product van de ideeën fase naar verder te begeleiden. DFSS tools worden gebruikt binnen het NPI proces om zeker te stellen dat de klant als eerste wordt gehoord, zodat het product is ontworpen om de marktbehoeften te dienen. Er is een reductie in de hoeveelheid defecten door een verbeterd ontwerp en welwillendheid van de markt om het product tot zich te nemen. Met deze aanpak, is het doel van 3M ingesteld om organische groei te laten plaatsvinden en om groei wereldwijd te stimuleren.