5 Redenen waarom Blended Learning werkt

Letterlijk vertaald betekent Blended Learning ‘gemengd leren’ en dat is ook precies wat het is. Bij Blended Learning wordt niet alleen gebruik gemaakt van de traditionele lesvorm, maar worden verschillende lesvormen met elkaar gecombineerd. In dit artikel laten we je zien waarom Blended Learning voor jou als cursist het beste rendement oplevert.

Waarom Blended Learning Werkt

Hoe leer jij het liefst?

Ben je visueel of auditief ingesteld? Dan kun je ook de samenvatting van het artikel bekijken en beluisteren in onderstaande video (2,5 minuut).

Weet jij al wat Blended Learning inhoudt?

Voor je dit artikel leest, kan het interessant zijn om goed op de hoogte te zijn van wat Blended Learning precies is. Om je daarbij te helpen kun je hier nog even het artikel ‘Wat is Blended Learning?’ doorlezen, dan weet je precies waar we het zo over hebben!

Succesreden 1: Betrokkenheid bij de lesstof en de opleiding

Weet je waarom kinderboeken zoveel plaatjes hebben? Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen hun interesse beter vasthouden als ze verschillende soorten content te zien krijgen. Eigenlijk is dit al een jarenoude vorm van Blended Learning: de combinatie tussen tekst en afbeeldingen.

Blended Learning is opgebouwd volgens hetzelfde principe, maar gaat verder dan een combinatie tussen plaatjes en tekst. Bij Blended Learning wordt veelal gebruik gemaakt van een combinatie tussen tekst, klassikale bijeenkomsten, e-learning, quizzen en illustraties. Hierdoor is het voor jou als cursist eenvoudiger om je interesse en focus vast te houden én neem je de leerstof beter op.

Succesreden 2: Zoveel mensen, zoveel leerstijlen

Iedereen heeft zijn eigen manier van leren. Sommige ‘stampen’ de theorie het liefste in het hoofd, anderen horen graag hoe iemand het uitlegt en weer een ander leest de theorie het liefst meerdere malen zorgvuldig door. Daarom is het eigenlijk heel vreemd dat we al jaren vertrouwen op één lesmethode: de klassikale methode. Door de combinatie die aanwezig is binnen Blended Learning, komen de verschillende leermethoden veel beter tot zijn recht. Je kunt als cursist zelf bepalen welke leermethode het beste bij jou past en zo het optimale leerrendement behalen.

Succesreden 3: Het lesmateriaal kan perfect afgestemd worden op de cursist

“Als een hamer je enige gereedschap is, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te zien.” Iedereen kent dit spreekwoord wel en het gaat ook op voor de traditionele opleidingen. Als de kennis niet goed beklijft, wat doe je dan als docent? Meer hand-outs uitdelen? Een extra sessie houden en de stof nog een keer toelichten?

Wat als het niet aan de theorie ligt, maar aan de manier waarop het aangeleerd wordt? Blended Learning geeft docenten en cursisten veel meer flexibiliteit. Door het online aspect kunnen docenten—door middel van rapportages—eenvoudig zien hoe de cursisten met de lesstof omgaan. Werkt een quiz niet optimaal? Dan kan de docent de quiz vervangen door een afbeelding, infographic of stukje tekst. Hij of zij kan net zo lang variëren totdat de stof wél goed beklijft bij de cursisten.

Succesreden 4: Verbeterde persoonlijke feedback

De traditionele, klassikale lesvorm hangt in veel gevallen op één officieel feedback moment, namelijk het moment van examinering. Als je als cursist eerder feedback wilt ontvangen, zul je hier specifiek om moeten vragen bij de opleider. Er is in dit geval geen sprake van proactieve feedback vanuit de trainer of docent. En eerlijk is eerlijk: dat kan ook niet, want hij of zij heeft niet direct inzicht in jouw persoonlijke ontwikkelingen.

Met Blended Learning kan dit wel! Je doet namelijk een deel van de opleiding via een online omgeving en online omgevingen zijn meetbaar. De docent of trainer kan dus heel eenvoudig zien waar jij moeite mee hebt, waar je vastloopt of waar je wat bijsturing nodig hebt. Het feedbackproces wordt een stuk proactiever en het leertraject wordt voor jou als cursist dus een stuk waardevoller! 

Succesreden 5: Veel meer plezier!

Leren moet leuk zijn. Zeg nou zelf, je haalde vroeger toch ook de hoogste cijfers bij de vakken die je het leukste vond? Dat is echt geen toeval, want hoe leuker je iets vindt, hoe beter de resultaten zullen zijn. Blended Learning brengt variatie in het leerproces. Je zit niet dagen achtereen alléén maar in een boek te lezen of alléén maar naar een docent te luisteren. Door de verschillende lesvormen blijf je continu getriggerd, is het makkelijker om je aandacht vast te houden en is leren dus veel leuker!

Opleidingen volgens de
Blended Learning methode

Wij geloven in de kracht van Blended Learning. Daarom hebben wij voor al onze opleidingen het Blended Learning curriculum ontwikkeld. Wil je hier meer over weten? Neem dan even contact met ons op via: 020-345 3015.