Lean Six Sigma projecten

bij DMO afdeling van het IBL

Na een korte eindpresentatie van de projecten aan het managementteam van het IBL werden op maandag 29 juni zogenaamde ‘Green Belt’ certificaten uitgereikt aan mevrouw Anja Landwaart (Staf), de heren Ab van de Pol, Richard van der Meer en Egon de Theije (afdeling Bedrijfsmanagement).

Lean Six Sigma bij Defensie

De certificaten werden uitgereikt door UPD voor het succesvol voltooien van de Lean Six Sigma opleiding en het verbeterproject.

A walk down memory lane…

Ons platform Sixsigma.nl bestaat al meer dan 20 jaar. Sinds de start is er een ongekende hoeveelheid artikelen gepubliceerd. Over het algemeen proberen we de content op het platform zoveel mogelijk actueel te houden. Maar soms zijn er artikelen die we niet inhoudelijk willen of kunnen veranderen. We gebruiken deze artikelen als time-capsule, zij geven ons een kijkje in ons eigen verleden. Zoals dit artikel. We realiseren ons dat de inhoud oud en misschien achterhaald is, maar jou als lezer wel een beeld van de tijdgeest geeft.

In september 2007 is het IBL gestart met het procesverbeterprogramma Lean Six Sigma om beter invulling te geven aan het managementprincipe van continu verbeteren. In de voorbereidingsfase is een projectorganisatie ingericht, zijn projecten geselecteerd en ‘Lean Six Sigma Black Belt‘ en ‘Lean Six Sigma Green Belt‘ opleidingen gevolgd.

Vier cursisten zijn nu klaar met de gehele Green Belt opleiding (anderen zijn bijna klaar). Richard van der Meer en Egon de Theije hebben door het verbeteren van het proces in-inspecties van MB voertuigen een besparing van ruim 180.000 euro op jaarbasis weten te realiseren. Anja Landwaart en Ab van de Pol hebben met hun project de doorlooptijd van offertes gereduceerd van gemiddeld 32 dagen naar 21 dagen. Zij voldoen nu aan alle GB praktijkcriteria. Chapeau!

Lean Six Sigma integreert twee belangrijke verbetermethoden: beter en slimmer werken (met Six Sigma) en sneller en efficiënter werken (met Lean principes). Six Sigma is een kwantitatieve methode om processen op een gestructureerde manier te ontwerpen en te verbeteren. Six Sigma draait om het terugdringen van de variatie in een proces: als een proces op een constant niveau presteert, heeft de service altijd een bepaald niveau. Six Sigma bestaat uit vijf fasen: Define, Measure, Analyze, Improve, Control, afgekort DMAIC. Lean staat voor het creëren van snelheid in processen door stappen in processen te reduceren. Lean richt zich met name op het voorkomen van verspilling: elke vorm van extra tijd, werk of materiaal dat wordt ingezet om een product of service te produceren en dat er geen waarde aan toevoegt. Een ‘Lean’ organisatie wordt gedreven door een cultuur van continue verbetering.

Lean Six Sigma Rollen & Trainingen

De Lean Six Sigma Orange Belt is beperkt en op kleine schaal bezig met verbeterprojecten, veelal binnen de eigen werkomgeving.

De Lean Six Sigma Green Belt is de projectleider die de tools en technieken voor verbeterprojecten kan opzetten en leiden.

De Lean Six Sigma Black Belt is vaak fulltime bezig met Lean Six Sigma en kan complexe projecten begeleiden. Ook ondersteunt de Black Belt de Green Belt.

De Lean Six Sigma Champion is de leidinggevende die fungeert als opdrachtgever en medewerkers coacht bij het continu verbeteren van de processen. Werkt nauw samen met de Black Belt.

Bron: Dit artikel staat op het intranet van het Ministerie van Defensie, aan ons vrijgegeven voor plaatsing op de website. DMO is een onderdeel van IBL