Genichi Taguchi

taguchiGenichi Taguchi Aoyama Gakuin University Taguchi verkreeg bekendheid om zijn eigen statistische methode waarop hij Design of Experiments toepaste. Taguchi hanteert tevens een aparte definitie van kwaliteit: “het veroorzaakte verlies voor de maatschappij vanaf het moment dat het product verstuurd wordt.” Verlies ziet hij zowel in kwalitatieve aspecten als ontevredenheid van de klant, als in kwantitatieve (of zelfs financiële) aspecten als dalend marktaandeel. Bekend werd het gedachtegoed van Taguchi dan ook voornamelijk door zijn Loss Function in Introduction to Quality Engineering (1986).   Wikipedia link