Een Lean transformatie zorgt voor een cultuuromslag binnen een organisatie die het mogelijk maakt dat elke medewerker focust op het creëren van maximale waarde voor de klant. Dit betekent dat iedereen verspillingen binnen werkprocessen herkent en deze processen meetbaar en aantoonbaar kan optimaliseren.

Wilt u leren hoe u een Continu Verbetercultuur creëert? Hieronder vindt u al onze Lean opleidingen.

Populaire Lean opleidingen

orange-belt-lean-300x200 green-belt-lean-300x200 black-belt-lean-300x200

Opleidingen voor iedereen die kennis wil maken met Lean om bij te kunnen dragen aan verbeterinitiatieven

Lean Kennismaking
Wat kan Lean voor uw organisatie betekenen? Informatie

Yellow Belt in Lean
Leer dezelfde ‘verbetertaal’ te spreken. Informatie

Orange Belt in Lean
Leer de basis van Lean Management. Informatie


Opleidingen voor projectleiders en beroepsverbeteraars die verbeterprojecten gaan uitvoeren

Green Belt in Lean
Hier start de Lean transformatie! Informatie


Opleidingen voor senior verbeterproject- of programmaleiders

Upgrade Green Belt to Black Belt in Lean
Wordt Black Belt in Lean: verdiepen en verbreden in de Lean Filosofie. Informatie

Black Belt in Lean
Green Belt en Black Belt in Lean opleiding in één. Informatie


Opleidingen specifiek voor de sector onderwijs

Orange Belt in Lean voor het onderwijs
Zeer geschikt om binnen de onderwijsinstelling een breed draagvlak te creëren voor continu verbeteren. Informatie

Green Belt in Lean voor het onderwijs
Optimaliseer processen, reduceer kosten en verhoog studententevredenheid. Informatie

VObeter
Laat uw medewerkers opleiden om zelfstandig teams te begeleiden bij het analyseren en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Informatie

MBObeter
Laat uw medewerkers opleiden om zelfstandig teams te begeleiden bij het analyseren en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Informatie


Instant impact met Lean

Workshop Kata
Met de “Verbeter- en de Coachings Kata” leert u om, samen met uw medewerkers, volgens een gestructureerde aanpak/routine te werk te gaan. Informatie

VSM Training
De kracht van Value Stream Mapping is het blootleggen van knelpunten in processen en het opsporen van verspilling. Deze Lean techniek maakt daarmee gerichte en blijvende verbetering mogelijk. Informatie

5S training
Met het 5S Praktijk Programma realiseert u in zes sessies een georganiseerde en gestandaardiseerde werkomgeving. Informatie