Innoveren kun je leren; bekijk hier 3 manieren voor innovatie

Agile, Waterval en Lean Startup

Innoveren op 3 manieren

Een economisch crisis overleven, de continuïteit waarborgen en weer verder groeien. Innovatie is hierbij hard nodig voor alle bedrijven en instellingen. Noodzakelijk, maar hartstikke moeilijk. Ongeacht welke branche. Ongeacht de grootte van de organisatie. Dat blijkt wel uit de praktijk: op het innovatiekerkhof liggen meer producten en diensten dan wij kunnen bevatten.

agile lean startup

Maar, er is hoop. Met een goed businessmodel en de juiste methode om de innovatie te ontwikkelen, ben je al een heel eind op de goede weg.

Innovatie, dimensies en modellen

Innovatie beweegt zich binnen meerdere dimensies. Producten of diensten, businessmodellen en processen, maar ook de markt is aan innovatie onderhevig. De kracht is natuurlijk om een combinatie te vormen van bovenstaande dimensies en een duidelijk voordeel voor de consument te creëren. Maar zelfs dan kan er nog van alles fout gaan, innoveren is nu eenmaal een complexe zaak. Het is vaak een samenloop van omstandigheden en een combinatie van factoren die het succes van een innovatie bepalen. Daarbij lijkt het of veel organisaties niet leren van het verleden en steeds opnieuw in dezelfde valkuilen trappen. Denk aan: het ontbreken van leiderschap, de verkeerde voedingsbodem, te weinig klantvoordeel, een verkeerde timing of simpelweg te snel willen scoren.

Belangrijk is het hebben van een businessmodel en een ontwikkelmethode. Op dit moment zijn er drie soorten methodes waarmee innovaties worden uitgevoerd (op chronologische volgorde).

  • Waterval: alles in één keer leveren.
  • Agile (Scrum): een totaal product leveren in kleine stapjes (iteratief).
  • Lean Startup: bepalen wat minimaal nodig is en dit direct toetsen bij de klant.

Agile, Waterval en Lean Startup op een rijtje

Waterval

De Waterval-aanpak werd begin jaren ’80 van de vorige eeuw in de IT toegepast, maar is afkomstig uit de bouwwereld. De Waterval-aanpak houdt in dat alles in één keer wordt opgeleverd. De klant is betrokken bij prototyping en reacties van eindegebruikers worden verzameld nadat het product is aangeboden. Bij Waterval wordt in fases gewerkt en elke stap wordt uitgevoerd door specialisten. De klantwens, het probleem of de behoefte is vanaf het begin bekend, evenals de oplossingsrichting. De Waterval-aanpak loopt spaak wanneer het geheel van de wens niet duidelijk is.

Agile

De Agile-aanpak bestaat sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw en kent zijn oorsprong in de software-wereld. Agile is het iteratief opleveren van kleine functionaliteiten (2-4 weken) en incrementeel een deelproduct opleveren aan de klant. Bij Agile wordt er gewerkt in multidisciplinaire teams en de klant is in staat tijdens de ontwikkeling met vragen en suggesties te komen. De klantwens, het probleem, of de behoefte is bekend. De oplossing daarentegen, wordt pas tijdens de ontwikkelfase bepaald. Het gewenste eindresultaat is enigszins bekend, maar kan nog wijzigen. Binnen de Agile-aanpak is er ruimte om te anticiperen op de behoefte van de klant. Meer over Agile.

Lean Startup

Eric Ries is de man achter het Lean Startup gedachtegoed dat de laatste jaren aan populariteit wint. Lean Startup vraagt om kort cyclisch werken aan de hand van een Minimal Viable Product (MVP) en dit op te leveren. Vervolgens monitort het team hoe de klanten reageren en verzamelt het data en feedback. Aan de hand van dat inzicht bepaal het team of het doorgaat of van strategie verandert. De doelgroep is mogelijk bekend, de klant weet echter niet wat hij wil en de oplossingsrichting is eveneens niet bekend. Meer over Lean Startup.

De verschillen

Een van de meest belangrijke verschillen tussen de drie aanpakken en misschien wel het meest diepgaande en onderscheidende verschil, is het moment waarop het nieuwe product aan de markt wordt aangeboden. Bij zowel de Waterval- als de Agile-aanpak ontvangt de klant/stakeholder/eindgebruiker het product aan het eind van het project—bij gebruik van deze twee processen bouwt het team dus altijd het gehele product. Een Lean Startup-team focust daarentegen vooral op het bouwen van een subset aan kenmerken (hopelijk de meest cruciale) en op het op de markt krijgen van het MVP om het onmiddellijk aan klanten aan te kunnen bieden. Deze snellere levering helpt het Lean proces om meer mogelijke verspilling te elimineren dan bij Agile, omdat het team er sneller achter komt of het aan juiste product werkt. Is dit niet het geval, dan kan het snel anticiperen en besparen op twee kostbare bronnen: tijd en geld.