Lean Bouwen: bouwtijd verkorten met Lean cultuur

lean bouwen

Lean in de bouw

De bouw. Een branche waarin waardevolle processen erg belangrijk zijn. Voordat een project wordt opgeleverd, gaat er een hoop aan vooraf en zijn er veel partijen bij betrokken geweest. Denk bijvoorbeeld eens aan de opdrachtgever die een basisovereenkomst en een vraagspecificatie opstelt waar aannemers op in kunnen schrijven. Aannemer gekozen? Dan volgt de periode waarin de andere aannemers bezwaar kunnen maken, voordat de definitieve gunning wordt verstrekt en het project overgaat in de voorbereidingsfase. En wat denk je van de uitvoeringsfase waarin de leveranciers en de buitendienst in beeld komen? Een efficiënt proces is dus geen overbodige luxe in de bouw en daarom zou je een Lean cultuur prima toe kunnen passen!

Waarom Lean Bouwen?

Een Lean cultuur binnen de bouw heet ‘Lean Bouwen’. Het samenwerken en bouwen binnen een Lean cultuur vergroot waarde actief, brengt verspilling terug en voorkomt faalkosten. Door efficiënt gebruik te maken van tijd, materialen en productieprocessen, creëert men waarde. Lean Bouwen betekent dat, wanneer alle processen zodanig zijn ingericht dat producten en projecten met zo weinig mogelijk verspillingen gerealiseerd kunnen worden, de bouwtijd aanzienlijk korter wordt. Niet alleen heeft een kortere bouwtijd zo een voordeel van de klant, maar uiteraard ook voor de organisatie zelf!

De klant staat centraal

Lean Bouwen heeft als het doel het overtreffen van de verwachtingen van de klant. De klant is tenslotte het uitgangspunt tijdens een project. Volgens een onderzoek van Toyota komt een klant die ‘meer dan tevreden’ is, drie keer zo vaak terug als een ‘tevreden’ klant. Wat moet je dus doen? Zorg dat je klanten ‘promotors’ worden. Dit zijn de klanten die bij de vraag ‘Hoe zeker is het, op een schaal van 0 tot 10, dat u ons aanbeveelt bij een vriend of collega?’, een 9 of een 10 geven. Klanten komen dan niet alleen terug, maar zullen jouw organisatie en jouw Lean Bouwen ook bij anderen aanbevelen.

Hoe pas je Lean Bouwen toe?

Om tot een Lean-bouwbedrijf te komen moeten vijf fasen doorlopen worden: Value (waarde), Value stream (proces), Flow, Pull, Perfection (streven naar perfectie). Hoewel Lean een standaard aanpak heeft en dus goed toepasbaar is, is dit traject voor elke organisatie anders. Eén factor is echter constant. Ook binnen Lean Bouwen zijn werknemers de belangrijkste bron van kennis. Zij zijn de voorwaarde om goed werk te kunnen leveren, waardoor producten beter én goedkoper kunnen worden. Doordat ze dagelijks werkzaam zijn in één of meerdere processen en op het bouwterrein staan, weten zij het beste hoe lang iets duurt, hoeveel partijen erbij betrokken zijn en wanneer de kans groot is dat er iets mis gaat. Valuestream

UPD helpt u graag bij het doorlopen van de vijf fases. Wilt u weten hoe u Lean Bouwen kunt toepassen in uw organisatie? Neem dan direct contact op!