Het conflict tussen Lean Six Sigma en innovatie

Waarom dat helemaal niet nodig is

Lean Six Sigma richt zich op het reduceren van variatie. Innovatie voegt variatie toe. En daarmee is in twee zinnen het conflict direct duidelijk. Maar is er wel echt een conflict of wordt dat gecreëerd?

is er een conflict tussen Lean Six Sigma en innovatie?

Het één is niet belangrijker dan het ander. Lean Six Sigma en innovatie zijn beide enorm waardevol en dragen bij aan het succes van een organisatie. Toch zien we in de praktijk dat er een soort van stammenstrijd ontstaat. En als gevolg verliezen beide onderdelen hun waarde.

Innovatie is spannend

In de VUCA wereld waarin we ons bevinden is innovatie essentieel. Toch heeft het een afschrikwekkend effect op veel organisaties. Want innovatie gebeurt niet vanzelf en er komt best wat bij kijken om het structureel in te richten.

Wanneer organisaties werk willen maken van innovatie worden ze vaak geremd door een scala aan interne blokkades. Van werkdruk tot cultuur. En in organisaties waar Lean Six Sigma breed uitgerold is, zullen ze merken dat het programma vaak ook als interne blokkade fungeert. Dat komt niet door de filosofie van Lean Six Sigma maar eerder door de manier waarop het gepraktiseerd wordt.

Lean Six Sigma is geen religie

Lean Six Sigma is een prima methode om variatie in processen te verminderen en continu te werken aan procesverbetering. Door onnodige fouten en processen te elimineren werkt men met Lean Six Sigma aan betrouwbare processen en voorspelbare uitkomst.

Voor veel Lean Six Sigma fanatici staat innovatie daar haaks op. Innovatie wordt gedreven door het proberen van nieuwe manieren van aanpak of nieuwe producten of diensten. In essentie verhoogt innovatie dus de variatie.

Zoals we hieronder zullen uitleggen kunnen ze prima naast elkaar bestaan en elkaar zelfs versterken. Maar we zien binnen veel organisaties dat de echte wil bij de mensen daarvoor ontbreekt. Zij zien Lean Six Sigma als absolute waarheid, als een soort doctrine. En vormen daarmee een grote interne blokkade voor structurele innovatie.

Hoe Lean Six Sigma en innovatie elkaar versterken

Er hoeft helemaal geen conflict te ontstaan tussen Lean Six Sigma en innovatie, ze kunnen elkaar prima versterken. Maar, dat vraagt wel wat ‘water bij de wijn’ van beide kampen.

Vanuit het innovatieperspectief dient men zich te realiseren dat innovatie geen ‘free-for-all’ is, het is geen speeltuin waar alles geoorloofd is. Het innovatieproces is ook gewoon een proces wat zo effectief mogelijk moet zijn. Ideeën die niet werken moeten in een vroeg stadium herkend en geëlimineerd worden en er moet een planmatig ontwikkelingsbeleid zijn. Voor het meten van succes en het planmatig ontwikkelen kan Lean Six Sigma bij uitstek de helpende hand bieden.

Vanuit het Lean Six Sigma perspectief dient men zich te realiseren dat Lean Six Sigma in de basis een filosofie is en geen wetboek. De richtlijnen, tools en hulpmiddelen zijn er om te helpen om het programma succesvol te maken. Maar het zijn geen wetmatigheden die in beton gegoten zijn. De uiteindelijke toepassing van Lean Six Sigma is altijd afhankelijk van de context en de situatie. En ervan uitgaande dat innovatie noodzakelijk is, creëert dit een nieuwe werkelijkheid voor het Lean Six Sigma programma, waarbij de Lean Six Sigma Black Belt een uitdagende rol heeft om dit binnen het programma te passen.

Lean Six Sigma combineren met innovatie?

Wij doen in de dagelijkse praktijk niet anders. In de huidige tijd is de noodzaak voor innovatie een zekerheid dus integreren we het direct met Lean Six Sigma. Wil je weten hoe we dat doen? Neem dan contact op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.