Conflict tussen Six Sigma en innovatie? - sixsigma.nl

Conflict tussen Six Sigma en innovatie?

Samenvatting

Dit is een samenvatting van ‘The conflict between Six Sigma and innovation’ geschreven door John Parkinson Wanneer fanatieke aanhangers Six Sigma als het allerhoogste gaan zien, vervalt het als een waardevolle proces verbetermethode en wordt het een godsdienst. Het creëren en behouden van een innovatiecultuur is belangrijk in elke markt. Alle bedrijven willen immers innoveren, want wie wil er nou niet komen met een nieuw product of dienst? Maar er zijn maar weinig bedrijven die er echt wat aan doen om dat te bereiken. Veel bedrijven schrikken terug als ze zien wat er allemaal bij innovatie komt kijken. Er zijn ook bedrijven die van innovatie wel werk willen maken, maar die weten zich vaak geremd door interne blokkades. Een langdurige en succesvolle inzet van Six Sigma geleid door fanatiekelingen kan zorgen voor een dergelijke blokkade. Begrijp het niet verkeerd, Six Sigma is een goede statistische methode om je proces te verbeteren. Door met kwaliteitscontroles onnodige fouten en processen weg te werken hebben vele bedrijven een ware revolutie doorgemaakt. Echter kan Six Sigma ook botsen met innovatie, omdat het probeert alle onnodige en verschillende manieren om bepaalde dingen te doen te elimineren ten gunste van de ‘beste’ manier. Dit terwijl innovatie juist gedreven wordt door het proberen van nieuwe manieren van aanpak. Dus wanneer Six Sigma wordt gebruikt als een allesomvattende oplossing voor elk probleem, stopt het met een nuttig gereedschap te zijn, maar wordt het een religie. Er hoeft helemaal geen conflict te ontstaan tussen Six Sigma en innovatie, ze zouden zelfs aanvullend op elkaar moeten werken. Je moet het innovatieproces meten en zoeken naar manieren om dit proces effectiever te maken. Je moet ideeën die niet zullen werken in een vroeg stadium eruit gooien, zodat je geen investeringen over de balk gooit. Je moet een effectief investerings- en ontwikkelingsbeleid hebben, zodat je de ideeën die je wilt uitproberen kunt uitproberen. Geheel volgend de gedachtegang van Six Sigma. Waar conflicten ontstaan, gaat het vaak over de definitie van onnodige bronnen of variabiliteit. Advies aan de Black Belt: voer de Six Sigma principes niet door als een doctrine, zonder de situatie en de context in ogenschouw te nemen. Blijf vooral ook buiten de bestaande kaders denken en blijf ook verschillende aanpakken uittesten voor het verbeteren van routinematige handelingen.