Toekomstbestendigheid en continuïteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Vraag een willekeurige ondernemer wat hij of zij verstaat onder het toekomstbestendig maken van een organisatie. Waarschijnlijk krijg je antwoorden als; continue innovatie, aansluiting houden bij de marktvraag en wendbaarheid van de organisatie.

Allemaal waar. Maar, hoeveel ondernemers realiseren zich dat het borgen van de continuïteit van de onderneming eigenlijk het begin van toekomstbestendigheid is? En, de ervaring leert dat tijdens overnametrajecten deze continuïteit vaak in gevaar komt.

Continuiteit en toekomstbestendigheid

Toekomstbestendigheid heeft te maken met continuïteit

Toekomstbestendigheid heeft alles te maken met het zorgen dat de organisatie om kan gaan met alle veranderingen die toekomst gaat brengen. Veranderingen in de klantvraag, verandering door de technologische revolutie of verandering van de arbeidsmarkt door vergrijzing en nieuwe generaties. Maar, een belangrijke verandering waar veel mensen niet direct aan denken is een verandering van het eigenaarschap binnen de onderneming.

Met name binnen het MKB is de onderneming vaak afhankelijk van de ondernemer. En dat betekent dat wanneer de ondernemer afstand neemt van de onderneming, deze direct uitdagingen krijgt met de continuïteit. En juist daar ligt de verbinding met toekomstbestendigheid, want de continuïteit is de solide basis waar de hele onderneming op steunt.

Iedere onderneming krijgt te maken met bedrijfsovername

Vroeg of laat krijgt iedere ondernemer te maken met bedrijfsovername. Of het nu gaat om een interne overdracht naar bijvoorbeeld kinderen of een externe overdracht; er komt een dag dat de ondernemer de onderneming verkoopt. Ondernemers willen dat de bedrijfsovername het maximale resultaat oplevert maar ook zeker dat de onderneming blijft bestaan en blijft groeien. Het verkopen van de onderneming is toch een beetje alsof er een kind uit huis gaat. En daarom is het essentieel dat de continuïteit geborgd wordt voordat er gewerkt wordt aan de daadwerkelijke overname.

70% van alle overnames mislukken

De cijfers liegen er niet om, het grootste deel van de overnames mislukken. Uiteraard komt dit een grote verscheidenheid aan oorzaken, maar één daarvan is zeker de afhankelijkheid van de onderneming aan de ondernemer. De kennis, vaardigheden en inzichten van de ondernemer zijn onlosmakelijk verbonden met het resultaat van de onderneming. En in zulke gevallen is het bedrijf bij een overname eigenlijk niets waard, het is onverkoopbaar. De resultaten zullen namelijk direct teruglopen zodra de ondernemer zich terugtrekt.

Om dit te voorkomen is het essentieel dat de onderneming onafhankelijk gemaakt wordt. Zodat de onderneming zelfstandig in staat is om positieve resultaten en groei te behalen. Alleen dan heeft een onderneming de basis die nodig is om écht toekomstbestendig te zijn.

Programma voor continuïteit en toekomstbestendigheid

Het Verenigd Ondernemers Fonds – UPD partner binnen het verbeternetwerk – heeft een speciaal programma ontwikkeld waarin de continuïteit van MKB onderneming wordt bewerkstelligd. In het programma dat bestaat uit 10 stappen wordt de basis gelegd voor gezonde groei van de organisatie. Hiermee maken ze de onderneming onafhankelijk van de ondernemer, of deze aanblijft of niet. Wil je meer weten over dit programma? Lees dan hier verder.