Kies jij voor Operational Excellence? - SixSigma.nl

Kies jij voor Operational Excellence?

operational excellence
Operational Excellence (OE) World Class Manufacturing (WCM) Total Productive Maintenance (TPM) Lean Management Six Sigma Lean Six Sigma Total Quality Management (TQM)

Een indrukwekkend rijtje! Stuk voor stuk verbetermethoden die bedrijven toepassen in veel van hun bedrijfsonderdelen. Iedere grote onderneming is dan ook op een of andere manier bezig met ten minste één van bovenstaande methoden of filosofieën… voor hetzelfde? Of toch niet helemaal? In hoeverre vertonen ze overeenkomsten en waar zitten de verschillen in?

Hetzelfde of toch niet?

Hebben Operational Excellence, Total Quality Management, Lean Management, Six Sigma, Lean Six Sigma en World Class Manufacturing dezelfde aanpak en doelstellingen of gaat die vlieger niet op? Wat al deze filosofieën in ieder geval gemeen hebben, is dat ze allemaal streven naar continue verbetering van de prestaties van de bedrijfsprocessen, alsmede het samenspel tussen de systemen en de medewerkers zelf. Waar komen dan die verschillen vandaan? Kijken we naar de oorspronkelijke essentie, dan zien we dat het verschil zit in de verschillende perspectieven voor verbetering:
 • De doelstelling van Lean is creëren van maximale klantwaarde door reductie van verspillingen en het creëren van flow.
 • Six Sigma streeft naar variatiereductie en het elimineren van defecten.
 • Lean Six Sigma combineert de kracht van Lean en Six Sigma
 • TPM focust op verbetering van de productiviteit, kostenbeheersing door o.a. tijdig beheer van activa (apparatuur, machines) en autonoom onderhoud.
 • WCM vormt de som van Lean, TPM en Six Sigma.
vliegeren

Echt vliegeren zal dus niet gaan, maar dat de vlieger zal blijven zweven, is zeker!

Operational Excellence

Hoe zit het dan met Operational Excellence? Deze filosofie ontbrak in bovenstaande opsomming. Al met al kan OE worden gezien als een bredere en een meer integrale aanpak, met inbegrip van product, organisatie en activa. In essentie gaat Operational Excellence over:
 • Een gedeelde visie op het bedrijf en hoe het gaat en staat.
 • Het duidelijk communiceren van deze visie, waardoor de gehele organisatie (communicatie en opleiding) dezelfde taal spreekt.
 • Het doorvoeren van deze visie binnen de organisatie en het scheppen van heldere verwachtingen, zodat iedereen op de hoogte is van de risico’s, de prestaties, de kosten en hoe(veel) de visie bijdraagt aan de algemene bedrijfsstrategie.
 • Het leveren van een geïntegreerd systeem (processen, systemen en organisatie), dat er voor zorgt dat alle te maken beslissingen:
  • zijn gebaseerd op feiten, cijfers en transparantie.
  • worden bekeken vanuit een multidisciplinair oogpunt (tegenstrijdige doelen zijn in balans).
  • worden beoordeeld en gewogen op aanvaardbaarheid in termen van risico’s (o.a. veiligheid, operationele, milieu, kosten).
  • Bijdragen aan de business-strategische doelen.
Alle elementen binnen bovenstaande structuur vragen om een voortdurend streven naar verbetering. Hoe? Door het verminderen van verspilling, het reduceren van variatie, het verbeteren van de prestaties (incl. de veiligheid en compliance) en het minimaliseren van de kosten.

Maar, welke filosofie is dan het beste?

Het antwoord ligt wellicht voor de hand, maar dé verbetermethode bestaat niet. Het (continue) verbeterdeel kan heel goed worden ingevuld door elke genoemde methode. Alle moderne managementmethodieken streven immers naar continue verbetering. Waarom zouden we dan kiezen voor één specifieke of een combinatie van methoden? Die keuze is grotendeels afhankelijk van de situatie (looptijd) en de doelstellingen van een bedrijf. Zodra een keuze voor een methodiek/oplossing is gemaakt, is de weg vooruit vrijwel hetzelfde:
 • Het management geeft de richting aan, draagt dit actief uit en geeft het goede voorbeeld.
 • Het management creëert de randvoorwaarden voor de realisatie, zorgt voor support en elimineert blokkades.
 • Management realiseert zich dat verandering tijd nodig heeft.
 • En: de héle organisatie moet er voor gáán, in plaats van er slechts over te praten!
 

(En u, welke verbeterfilosofie kiest u?)

 

Over de auteur

Robert van der Meer is als Senior Projectmanager en Master Black Belt Lean Six Sigma verbonden aan UPD. Robert is al ruim 15 jaar actief als verandermanager, consultant en coach.