Lean is Green - SixSigma.nl

Lean is Green

Bij het opzetten van een succesvolle Lean-cultuur is inzicht krijgen in de verschillende bedrijfsprocessen erg belangrijk. Hoe hebben deze bedrijfsprocessen invloed op elkaar? Wat kunnen we verbeteren en hoe gaan we dat doen?

Dit zijn vragen die een organisatie moet stellen om een verbeterproject te kunnen starten. Want op punten waar processen elkaar kruisen of tegenkomen, ligt vaak ruimte voor verbetering. Die verbetering is wenselijk, want het resultaat is kostenreductie of een kwaliteitsverbetering op product-, klant- of werknemersniveau. Daarnaast hebben deze resultaten als bijkomend voordeel dat ze een positief effect hebben op de duurzaamheid van processen. En, duurzaamheid is green. Is Lean dus green?

lean and green

Duurzaam werken

Een organisatie die duurzaam werkt, is bijvoorbeeld bezig met het zuiniger en efficiënter inrichten van (werk)processen. Het voordeel van duurzaam werken ligt wellicht voor de hand. Besparing! Denk aan energiebesparing, productiviteitsbesparing en besparing door betere benutting van materialen. ‘Duurzaam’ staat niet voor niets voor het evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Als een organisatie ervoor kan zorgen dat een vrachtwagen nog maar één keer hoeft te rijden en niet meerdere keren, is dat niet alleen duurzaam voor het milieu, maar tegelijkertijd efficiënter voor de werknemers en ook nog kostenbesparend.

Hoe realiseer je green werken?

Het doorvoeren van Lean, van duurzaamheid, van green in uw organisatie, kan op verschillende vlakken en op verschillende manieren. Van grote productieprocessen tot kleine handelingen op de werkvloer. Van computers op slaapstand, spaarlampen op kantoor, tot het tegengaan van overproductie, het investeren in innovatie en het kijken naar efficiëntere manieren van transport. Heeft u een leidraad nodig in dit woud van mogelijkheden? Lees dan onderstaand lijstje eens goed door en houd uw eigen organisatie in het achterhoofd:

  • Productie. Elimineer onnodige processtappen, pak overbodig materiaalgebruik aan en ga overproductie tegen.
  • Innovatie. Blijf producten of processen optimaliseren. Denk aan thuiswerken of efficiëntere productverpakking, waardoor beter transport mogelijk is.
  • Energie. Verbruik geen energie door het onnodig aan laten staan van apparaten of machines of ga warmteverlies tegen.
  • Transport. Bekijk of de productverpakking aangepast kan worden, zodat je meer laadmogelijkheden hebt. Zijn er zuinigere vervoersmiddelen die voldoen?

Dit zijn stuk voor stuk punten die een positieve invloed hebben op het (duurzame) proces en op de arbeidsomstandigheden. En dan hebben we het nog niet eens over de impact die duurzaam werken zal hebben op het milieu! Duurzaam ontwikkelen kan dus zowel op technologisch als op ecologisch vlak. En dat alles met het oog op kostenefficiëntie. Duurzaamheid creëren is werken aan een gezonde toekomst voor uw organisatie en tegelijkertijd werken aan de toekomst van uw omgeving.

Wilt u ook green met uw organisatie? Onze consultants helpen u daar graag bij. Zij geven advies, hulp bij implementatie of nemen de gehele projectuitvoering voor u uit handen. Aarzel niet om gewoon eens contact op te nemen.