Efficiënter werken én meer banen realiseren?

Hoe General Electric meer banen creëert door efficiënter te werken

In de afgelopen jaren is het uitbesteden van werk naar het buitenland gemeengoed geworden. Bedrijven, veelal productiebedrijven, kiezen hier vaak voor met het oog op kostenbesparing. Dit leidt tot minder banen in het land van herkomst en kan voor bedrijven leiden tot ethische dilemma’s. General Electric claimt echter dat procesverbetering als middel kan dienen om het aantal banen in het land van herkomst te verhogen.

GE

A walk down memory lane…

Ons platform Sixsigma.nl bestaat al meer dan 20 jaar. Sinds de start is er een ongekende hoeveelheid artikelen gepubliceerd. Over het algemeen proberen we de content op het platform zoveel mogelijk actueel te houden. Maar soms zijn er artikelen die we niet inhoudelijk willen of kunnen veranderen. We gebruiken deze artikelen als time-capsule, zij geven ons een kijkje in ons eigen verleden. Zoals dit artikel. We realiseren ons dat de inhoud oud en misschien achterhaald is, maar jou als lezer wel een beeld van de tijdgeest geeft.

Lean Manufacturing bij General Electric

General Electric laat zien dat zij aan de hand van Lean Manufacturing kosten heeft bespaard én een positieve bijdrage heeft geleverd aan het creëren van banen in de Verenigde Staten.

Het gebruik van Lean Manufacturing door GE is een interessante zet van het bedrijf. Ondanks dat Lean Manufacturing al meer dan 20 jaar zeer populair is bij bedrijven, met Toyota als lichtend voorbeeld, zwoer GE oorspronkelijk alleen bij Six Sigma.

Six Sigma paste bij de managementstijl

De Six Sigma methodiek draait vooral om een top-down benadering van procesverbetering. Deze stijl van procesverbetering paste uitermate goed bij de leiderschapsstijl van de toenmalige CEO Jack Welch. Rohit Khanna, COO van GE Capital vatte het gebruik van Six Sigma op de volgende manier samen: “De boodschap dat Six Sigma hét belangrijkste binnen de organisatie was, was overal aanwezig. Dit werd continu versterkt door het senior management dat het voortouw nam in de Six Sigma werkwijze door projecten te ondersteunen en zichtbaar de successen te vieren.”

Lean en Six Sigma hebben weliswaar hetzelfde doel – het verbeteren van de efficiëntie in het productieproces gericht op maximale waarde creatie voor de klant tegen minimale middelen – maar de werkwijze van deze methodes verschilt enorm.

Nieuwe CEO, nieuwe managementstijl – General Electric voert Lean Manufacturing in

Professor Jeffrey Liker, een fervent aanhanger van Lean Manufacturing, is van mening dat onder leiding van Jack Welch de Six Sigma Black Belts verantwoordelijk waren voor het uitdragen van zijn top-down management stijl en dat de nadruk bij de Six Sigma projecten voornamelijk lag op financiële targets.

Aan de leidende hand van de huidige CEO, Jeffrey Immelt, heeft GE succesvol de implementatie van Lean Manufacturing doorgevoerd. Jeffrey Immelt zelf zegt hierover:

We hebben de functionele silo’s van Six Sigma gesloopt en vervangen door teammentaliteit. Designers, ingenieurs en fabrieksmedewerkers bepalen samen hoe ze hun doelen het beste meetbaar kunnen maken. Op deze manier bepalen ze zelf hun succesfactoren. Dit resulteert in het feit dat ze zich verantwoordelijk voelen voor de verbeterprojecten en trots zijn op de behaalde resultaten. Ik denk dat de resultaten hiervan voor zich spreken.”

Wat zijn die resultaten van Lean Manufacturing dan?

GE gebruikt hiervoor het voorbeeld van de productielijn van een vaatwasser. Dit proces was al 25 jaar oud en vrijwel niet verbeterd. Met Lean Manufacturing zijn de volgende operationele verbeteringen behaald:

  • De efficiëntie op de werkvloer is met 30% verbeterd.
  • De liggende (en benodigde) voorraad is verlaagd met 60%
  • De productietijd voor een vaatwasser is verlaagd met 68%
  • De benodigde ruimte voor het productieproces is nu nog maar 20% van wat het was, oftewel een ruimtebesparing van 80%

Hoe heeft Lean Manufacturing dan banen opgeleverd?

Een belangrijke factor bij de bovenstaande verbeteringen is het feit dat alle functies binnen de organisatie naar dezelfde fabriek zijn verhuisd. Ontwerp, kwaliteitscontrole, productie, productontwikkeling, alle facetten van de organisatie bevinden zich nu op dezelfde locatie. Op deze manier is het herkennen van verbeterkansen binnen veel eenvoudiger geworden. Wanneer verschillende onderdelen van de organisatie zich op verschillende plaatsen in de wereld bevinden, dan blijkt dat er met Lean Manufacturing meestal minder resultaat wordt bereikt. Het uitbesteden van delen van productieproces om kosten te besparen blijkt daarmee op de langere termijn veel minder rendabel te zijn dan vooraf werd gedacht.