Wat is Lean Manufacturing? | Reis mee naar een tijd voor de oorloge

Wat is Lean Manufacturing

Lean Manufacturing is een managementfilosofie die gericht is op het creëren van maximale waarde voor de klant door verspillingen zoveel mogelijk te reduceren. Lean Manufacturing streeft naar ‘slanke’ productie waarbij de kosten omlaag gaan en het bedrijfsresultaat wordt verbeterd.

Lean Manufacturing by Ford

Lean Manufacturing is een bewezen effectief middel voor bedrijven die flow-gestuurd en stuksgewijs produceren. Uit ervaring blijkt: hoe meer bewerkingsstappen, hoe meer bronnen van verspilling in een proces geïdentificeerd en geëlimineerd kunnen worden.

Lean Manufacturing is van voor de oorlog

Wat velen niet weten is dat Henry Ford al begin 20e eeuw een aantal technieken en principes heeft bedacht die nu nog dagelijks worden gebruikt binnen Lean, zoals de lijnproductie. De interpretatie en optimalisatie door Toyota zijn echter het meest bekend.

Deze Japanse autofabrikant transformeerde de gedachtes en ideeën van mensen als Henry Ford en Deming tot een succesvolle en breed gedragen managementfilosofie. Waar Lean Manufacturing destijds gebruikt werd voor lijnprocessen is het de afgelopen jaren sterk doorontwikkeld en wordt het nu ook dagelijks gebruikt in service administratieve omgevingen en non-profit organisaties.

Gebruik van de 3 MU’s

Binnen Lean Manufacturing worden de zogenoemde 3 Mu’s geïdentificeerd; Muda, Mura en Muri. Deze 3 Japanse termen zijn vormen van verspilling en zijn volgens velen het belangrijkste binnen het gedachtegoed. Elke Mu bevat een eigen vorm van verspilling, namelijk:

Muda (waste / verspilling)

Muda omvat de activiteiten die beslag leggen op de resources maar geen waarde toevoegen, zoals:

  • Overproductie
  • Voorraad
  • Defecten
  • Transport
  • Beweging
  • Wachttijden
  • Onbenut Talent

Mura

Mura zijn ongelijkheden binnen een productieproces, waarbij tempowisselingen het meest voorkomend zijn. Mura kan voorkomen worden door productietijden te reguleren en zo te zorgen dat de productie evenredig verdeeld wordt over een bepaalde tijd.

Muri

Muri gaat over machine- en/of mancapaciteit. Er is van Muri wanneer een mens of machine boven capaciteit produceert. Een goed voorbeeld hiervan is een werknemer die te veel werk moet uitvoeren, waardoor hij in een ongezonde werksituatie terecht komt.

Lean Manufacturing maakte van Toyota een Lean organisatie

Zoals eerder beschreven vindt Lean Manufacturing zijn oorsprong in Japan. Sakichi Toyoda en Shigeo Shingo slaagde er bij Toyota in om de organisatie te transformeren naar een Lean organisatie en zo kosten te reduceren en kwaliteit te optimaliseren. Het verhaal van Toyota wordt op pakkende wijze beschreven in het boek: The Toyota Way door Jeffrey Liker. Voor een meer praktische benadering bij Toyota adviseren wij Toyota Kata door Mike Rother.

Lean Manufacturing binnen jouw organisatie

Ben je geïnspireerd geraakt door deze principes en wil je wat meer informatie hierover? Neem dan contact op met één van onze consultants en wij begeleiden je graag bij de implementatie van het Lean principe binnen de organisatie. Wij zijn dagelijks bereikbaar op 020 – 345 3015 of stuur ons een bericht via het formulier