Lean Six Sigma in tijden van de krediet crisis?

Waarom Lean Six Sigma, en waarom juist nu? Waarom veranderen in slechte tijden en hierin investeren als we juist geld moeten besparen en de knip op de beurs moeten houden? Een reden is dat het in moeilijke tijden gemakkelijker is om veranderingen door te voeren, simpelweg omdat dit geëist wordt door de situatie. Medewerkers en management begrijpen de noodzaak voor veranderingen en verlenen sneller hun medewerking. Onderzoek onderschrijft dit ook; het merendeel van de fabrikanten blijkt voor Lean Manufacturing, Lean Six Sigma  of andere procesverbetermethodes te kiezen.

Lean Six Sigma in crisis Hoe gaan we dit dan aanpakken? De Lean Six Sigma methode heeft zich inmiddels door de wereldwijde toepassing zeker bewezen. GE, Toyota, Caterpillar, Dow Chemical, LG, Philips, Shell, de lijst is eindeloos. En de lijst groeit verder omdat de aanpak voor elk proces in elke branche of sector geschikt is. Of het nu gaat om een traditioneel productieproces, het Elektronisch Patiënten Dossier in een ziekenhuis, een logistiek proces van product naar klant, klantenservice centra die de dienstverlening en procesdoorlooptijd willen verbeteren; het werkt. Het is geen hogere wiskunde (statistiek is wel een vast bestandsdeel), slechts het verbeteren van processen met behulp van metingen en de zogenoemde DMAIC methode. We kijken eerst zorgvuldig in welke processen we issues, problemen of uitdagingen hebben (Define). Vervolgens meten we hoe groot de uitdaging of problemen precies zijn (Measure). Onderzoeken dan waar dit aan ligt en wat de belangrijkste oorzaken voor een tekortschietend prestatieniveau zijn (Analyze). In (Improve) kijken we hoe het anders en slimmer kan en moet voor het bereiken van een grotere klanttevredenheid, minder verspilling of ‘waste’, verbeterde cash flow door snellere betaling door onze klanten, een kortere doorlooptijd of wat we ook als projectdoelstelling nastreven. Als duidelijk is waar de processen stroef lopen, waar er ruis is en waar ze helemaal niet lopen kan een veranderingsplan worden opgezet. Door inzet van zowel het management als de medewerkers kan er uiteindelijk voor gezorgd worden dat de veranderingen blijvend zijn, en de verbeteringen ook door kunnen blijven gaan als een eigen proces. (Control).

Waarom nu?

Door eerst de lopende processen ‘Lean’ te maken simpelweg doordat beter wordt omgegaan met de bestaande middelen en alle franje te verwijderen wordt op korte termijn al voordeel behaald. als je dit goed doet betalen de voordelen voortkomend uit een individueel project de kosten van de aanpak zichzelf reeds terug. In de eerste periode zitten de kosten vooral in het trainen en begeleiden van personeel in de methodiek zodat processen beter lopen en we betere resultaten realiseren. Omdat we voor elk initiatief en project op voorhand de verwachte resultaten inschatten, kunnen we een snelle terugverdientijd en goede ROI (return on investment) organiseren. Een aantal kernvoordelen van een Lean Six Sigma implementatie:
  • Lean maken van de processen: minder waste en gebruik van werkkapitaal en dus directe besparing
  • Effectievere inzet van de medewerkers: door training meer toegepaste kennis en verhoogde tevredenheid werknemer resulterend in hogere productiviteit
  • Alle belangrijke bedrijfsresultaten zijn/worden meetbaar en worden actief gemanaged en verbeterd
  • Door marketing- en salesprocessen end-to-end inzichtelijk te maken kan effectiever en efficiënter met verkoop mogelijkheden worden omgegaan; Find more, Win more, Keep more.
  • Schade, claims en fouten worden geminimaliseerd door goed lopende gestroomlijnde processen
  • Verhoging klanttevredenheid door betere service
Zeker vandaag de dag zijn dit heldere en bewezen resultaten, die het ook voor u wellicht interessant maken de volgende stap te zetten. Wilt u weten hoe een Lean Six Sigma DMAICaanpak ook in uw bedrijf of organisatie leidt tot aanzienlijke besparingen, winstverhoging (of winstbehoud) en verhoogde klanttevredenheid leidt? Neem dan contact op met UPD: info@sixsigma.nl 020 – 345 3015.