Boekreview: The Leader’s Handbook

Making things happen getting things done

In een tijdperk van toenemende complexiteit nemen teveel leiders hun toevlucht tot simplistische benaderingen, aldus Scholtes. In dit boek lees je relatief eenvoudige benaderingen die echter niet simplistisch zijn.

Leader's Handbook

Zo beschrijft Scholtes in dit boek onder andere: Het dagelijkse werk doen, betekenis, richting en focus aan het werk geven, doorbraakverbeteringen, het bijhouden daarvan met behulp van metingen van verbetering, vooruitgang en succes.

Scholtes beschrijft hoe je kunt leiden door goede vragen te stellen en daardoor prestaties kunt bereiken zonder beoordeling.

In het boek komen Deming’s drie punten, begrijp het proces, de variatie en het mentale model van de mens, voor diepgaande kennis van het systeem, samen. Met behulp van tekstuele uitleg, illustraties, voorbeelden en soms een format is het een fijn, praktisch en héél leerzaam boek.

Scholtes beschrijft als een van de belangrijke thema’s in dit boek het z.g.n. ‘Systeemdenken’. Systeemdenken helpt medewerkers en leidinggevenden de grotere contexten van werk te begrijpen. In zijn optiek is het niet begrijpen van systemen het negeren van de complexiteit van het werk waardoor het gevaar op de loer ligt dat er gekozen wordt voor simplistische – en niet succesvolle – methoden om het werk te verbeteren.

Daarnaast beschrijft Scholtes ‘Statistisch denken’. Hij beschrijft dat het intelligent gebruik van gegevens helpt om de systemen te kunnen begrijpen, toekomstige prestaties kunnen voorspellen waardoor prioriteiten bepaald kunnen worden en problemen duurzaam opgelost kunnen worden. Zonder deze gegevens zien we trends waar die er niet zijn, missen we echte trends en geven we mensen de schuld of geven wij mensen de schuld voor resultaten die echt buiten hun controle liggen.

Ook het begrijpen van menselijk gedrag komt aan bod. Scholtes beschrijft dat wij simplistisch zijn over mensen. Hij geeft aan dat wij helden zoeken om te belonen of daders om te straffen. Verder beschrijft hij dat wij geloven dat we weten hoe we mensen kunnen motiveren terwijl dit in werkelijkheid niet werkt. Deming beschreef dit overigens ook in zijn boeken. Scholtes beschrijft dat de uitgebreide stimuleringsplannen voor medewerkers niet werken en het eigenlijk alleen maar erger maken. John Seddon is in zijn boek ‘Freedom from Command and Control‘ het eens met Scholtes en héél stellig over dit punt. Dit boek gaat dieper in op het gedrag van mensen en zaken als vertrouwen, weerstand tegen verandering, motivatie en cultuur. Heel waardevol voor een ‘Lean-Leader’.

Scholtes geeft inzicht in leren en verbetering. O.a. hoe weten wij dat een voorgestelde verandering zal leiden tot verbetering? Simplistische benaderingen stellen deze vraag zelden, noch vóór, noch nadat de verandering is doorgevoerd. Als leiderschap voorspelling is – en dat is het ook – hoe moeten leiders dan leren wat nodig is om voorspellingen te doen die meer zijn dan giswerk? Dit boek beschrijft benaderingen van leren en voorspellen die redelijk eenvoudig en nooit simplistisch zijn.

Vanuit systeemdenken ligt de nadruk op het begrijpen van de interacties. Prestaties zijn immers het resultaat van de interactie tussen verschillende gebeurtenissen en factoren. Leiderschap vereist inzicht in deze interacties. In dit boek lees hoe het begrip van systemen, statistisch denken, leren en menselijk gedrag elkaar beïnvloeden.

Ook beschrijft Scholtes de traditionele ‘Command en Control’ stijl van management, net als J.Seddon, dat in zijn ogen door ‘Simplistisch leiderschap’ mensen wil aansturen en controleren. In dit boek lees je hoe leiders richting en focus kunnen geven aan een organisatie terwijl ze met mensen samenwerken om de werkstroom te beheersen. Je leert hoe je richting en focus kunt geven aan het dagelijkse werk, evenals aan jaar- en lange termijnplannen zonder de traditionele command en control stijl van managen.

‘The Leader’s Handbook’ combineert een holistische en geïntegreerde leiderschapsfilosofie, evenals verschillende praktische hulpmiddelen en benaderingen. Elk hoofdstuk bevat vragen en activiteiten voor degenen die de boodschap van dit boek in hun denken en activiteiten willen integreren. Ik kan het je echt aanraden om te lezen!

Véél leesplezier!