Procesdigitalisering; is het die heilige graal?

Route naar verzilvering van het potentieel

Procesdigitalisering is al jaren gaande en brengt een hele mooie belofte met zich mee. Het is goedkoper, sneller, effectiever en minder foutgevoelig dat processen handmatig uitvoeren. Toch blijkt het voor veel organisaties een uitdaging om meerwaarde uit procesdigitalisering te halen.

procesdigitalisering: is het de heilige graal?

Hoe kan het toch dat de belofte zo mooi is, de verwachtingen hoog gespannen zijn en de resultaten in de praktijk vaak achterblijven? Over deze vraag hebben we ons gebogen in het artikel: “Digitalisering van processen: een zegen of een meerkoppig monster“?

Waarde van procesdigitalisering blijkt moeilijk

We bevinden ons middenin de vierde industriële revolutie. En die kenmerkt zich door een gedecentraliseerde, oncontroleerbare en onvoorspelbare opeenvolging van technologieën. En dat is anders dan we gewend waren.

Voorheen konden organisaties zelf het heft in handen nemen voor wat betreft digitalisering. Ze waren in control en konden in hun eigen tempo innovatie plannen, beheersen en voorbereiden. Maar die tijd is nu definitief voorbij.

De snelheid van ontwikkelingen om ons heen zorgt ervoor dat organisaties niet meer in control zijn. Ze moeten zich schikken naar de technologie en dat is een verandering waar velen enorm veel moeite mee hebben. Met chaos, complexiteit en soms zelf stilstand als gevolg.

Procesdigitalisering vraagt om een fundamenteel andere benadering

Wanneer organisaties procesdigitalisering aanvliegen op de manier die ze eerder gewend zijn, is het dus gedoemd om te mislukken. Een traditionele aanpak is namelijk onvoldoende en leidt op den duur tot een meerkoppig monster. Organisaties moeten een fundamenteel andere benadering ontwikkelen, waarin ze werken met verschillende scenario’s voor de toekomst. En waarin het eindpunt niet vast staat. Alleen dan is het mogelijk om snel mee te bewegen met de ontwikkelingen om ons heen.

Dat betekent echter niet dat we alles helemaal opnieuw moeten uitvinden. De basisgedachte van Lean biedt voldoende handvatten om procesdigitalisering in goede banen te leiden. Lean dient dan als enabler voor de digitale transformatie. In de Lean Digital aanpak laten we zien hoe dit werkt.

Vaardigheden van mensen zijn onmisbaar

Het gebruik van de Lean methode is slechts één deel van de benadering. Het andere deel richt zich op de vaardigheden van medewerkers. Om de ontwikkelingen op het gebied van procesdigitalisering bij te houden, moeten organisaties continu investeren in de vaardigheden van medewerkers. Deze vaardigheden zijn onder te brengen in 3 categorieën, welke allen tegelijkertijd aandacht vereisen:

  • Het kunnen identificeren van knelpunten en daarbij passende digitale oplossingen;
  • Het kunnen implementeren van oplossingen die de meeste waarde toevoegen
  • Het kunnen adopteren van een innovatieve denk- en werkrichting

Lees het hele artikel

Hierboven is slechts een deel van het hele artikel samengevat. In het artikel gaan we hier uitgebreider op in en laten we zien welke 5 succesfactoren zorgen voor duurzame, substantiële meerwaarde uit procesdigitalisering. Je kunt het hele artikel hier lezen of in PDF downloaden via onderstaande button.

Download in PDF

Meer weten over procesdigitalisering?

Wil je meer weten over procesdigitalisering of over onze Lean Digital aanpak? Neem dan even contact op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.