Met een gedragen aanpak de onderwijskwaliteit verbeteren bij ROC Mondriaan

Door Bob Schut, onderwijsmanager team Horeca, ROC Mondriaan

Toen de Inspectie begin 2014 onderzoek deed naar de Staat van de instelling werden de kwaliteitsgebieden examinering en kwaliteitsborging slecht respectievelijk onvoldoende beoordeeld. Daarnaast lagen de opbrengsten (jaar- en diplomaresultaat) in drie van de vier afgelopen schooljaren onder de norm van de Inspectie. Dit was een directe aanleiding voor ons om binnen team Horeca met MBObeter te starten.

Onderwijskwaliteit

In het schooljaar 2014/2015 hebben we met het hele onderwijsteam gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Wij zijn erg tevreden over het behaalde resultaat en de manier waarop dat is gegaan.

Analyse met draagvlak

Eerst hebben we in een periode van 3 maanden met een werkgroep van kerndocenten geanalyseerd welke oorzaken ten grondslag liggen aan opbrengsten onder de inspectienorm en hoe de kwaliteit van onderwijs verbeterd kon worden. Resultaat van deze analyse was een verbeterplan voor de onderwijskwaliteit op een viertal thema’s.

Visueel verbeteren

We hebben ervoor gekozen om de uitvoer van het verbeterplan over een periode van 5 maanden met het gehele onderwijsteam uit te voeren, zodat alle docenten betrokken werden bij de verbeteringen. Het docententeam heeft zich in 4 groepen verdeeld, behorend bij de 4 verbeterthema’s. Elke groep heeft wekelijkse werksessies gehouden en daarin de verbeteracties uit het verbeterplan uitgevoerd.

Om de voortgang van het verbeterplan te kunnen monitoren hebben we bij start en afsluiting van de werksessies verbeterborden ingezet. Met deze verbeterborden werd kort en effectief vergaderd en was het voor iedereen in 1 oogopslag inzichtelijk wie waarmee bezig was, hoe acties uit het verbeterplan vorderden, welke acties volgens planning liepen, en waar extra hulp nodig was om een actie succesvol af te ronden. Het team heeft de verbeterborden als een mooi ondersteuningsmiddel ervaren en is enthousiast geraakt in het gebruik hiervan. Na afloop van elke werksessie werd elk verbeterbord teruggeplaatst in de docentenkamer, zodat ook de docenten uit de andere groepen van elkaar de voortgang konden zien.

Succesvol resultaat

Aan het eind van schooljaar 2014/2015 hebben we alle geplande verbeteractiviteiten succesvol afgerond. Ik ben trots op de manier waarop het team heeft samengewerkt en ben erg blij met de professionele en aangename begeleiding vanuit UPD!

Inmiddels heeft de Inspectie in een heronderzoek de kwaliteitsgebieden examinering en kwaliteitsborging positief beoordeeld. Wij zijn heel blij dat ook de inspectie heeft gezien dat we als team een grote verbeterslag hebben doorgemaakt.

Voor ons team eindigt het verbeteren hier niet mee. Wij vinden het belangrijk om de ingezette verbeterslag van afgelopen schooljaar door te zetten. Ook na het inspectiebezoek werken we door aan een aanvullend deel van het verbeterplan. En ook deze verbeteringen gaan we tijdens werksessies begeleiden met verbeterborden.

Meer weten over onze dienstverlening voor het onderwijs?

Wij helpen onderwijsinstellingen en teams om vanuit eigen kracht duurzaam te verbeteren en te vernieuwen. Zo kunnen ze kwalitatief goed onderwijs bieden wat van waarde is voor de student, maatschappij en de arbeidsmarkt. Voor nu en in de toekomst.

Lees hier meer over onze dienstverlening voor het onderwijs