Six Sigma bij de politie…?

In de verenigde staten is de Six Sigma methode sinds de jaren ’80 al een van de voornaamste programma’s om bedrijfprocessen te verbeteren. Waar eerder steeds meer successen werden gehaald in non-profit sectoren als de zorgsector, lijkt Six Sigma nu echter ook haar weg te hebben gevonden op het Ministerie van Defensie en bij de militaire politie.  Het verbeterprogramma werd Navsea Lean gedoopt. Diverse management technieken uit het Six Sigma curriculum worden gebruikt voor het elimineren van verspillingen, en het verbeteren van efficiency.

LSS Politie

“Folks who started down a pure Six Sigma approach are migrating to a Lean Six Sigma integrated approach, so that is where we are going,”  zei Jim Brice, director of Navsea’s Task Force Lean.

In 30 organisaties van Navsea zijn inmiddels Lean Six Sigma programma’s afgerond. Het totaal van 500 uitgerolde Lean Six Sigma projecten hebben een besparing opgeleverd van 200 miljoen dollar.

Lean Six Sigma bij een militair depot

Een militair depot in Anniston, Alabama, past de Lean Six Sigma methode toe sinds een stevige trainingssessie in januari. De $30.000 voor een vol klaslokaal aan cursisten, plus de gemiste werkuren, bleken een forse investering. Maar van de pay-off wordt zeer veel verwacht, zeker als de Lean Six Sigma concepten worden gebruikt voor het herontwerpen van diverse IT- en Industriele projecten.

Carl DeMaio, president van het Performance Institute, vindt het succes van Six Sigma in de private sector een goede indicator dat de overheid snel kan volgen. Echter zonder de druk van bepalende instanties om de beginselen te adopteren, zien veel hoogwaardigheidsbekleders er weinig heil in.

Het adopteren van de Six Sigma aanpak benodigd veel tijd en inspanning, vooral vroeg in het traject. Op dit punt hebben projectleiders de steun nodig van hoogwaardigheidsbekleders bij instanties en van het budget proces.

“My concern is that we provide our managers with very little incentive to save money. Congress doesn’t congratulate an agency for saving money and allow officials to spend it elsewhere. Rather, the overall funding is reduced in the next budget cycle. The Office of Management and Budget, should provide guidance for agencies to begin redesigning projects according to Six Sigma principles.” Aldus DeMaio.

Lean Six Sigma in de private sector

Net zoals strategic sourcing, of centrale inkoop, is Lean Six Sigma eerst tot volle wasdom gekomen in de private sector, om vervolgens toepassing te vinden in de publieke sector. De concepten van Six Sigma kunnen aan elk project worden aangevuld, zoals bijvoorbeeld ook workforce management en e-government.

Zoals bij veel management concepten vormt een cultuurverandering vaak de basis. Instellingen zullen hard moeten werken en eerst de kleine projecten aan moeten pakken. Met veel low hanging fruit volgen de succesjes van projecten geleidelijk. Het potentieel van de investering is echter zeer aanlokkelijk. Hoewel in elk land andere begrippen gelden, zou een besparing van $200 miljoen door Lean Six Sigma projecten in de VS het ministerie van Defensie of Politie instanties toch niet onberoerd laten.

– Bron: SixSigmaZone.com: Sara Michael.
– Voor meer informatie: info@sixsigma.nl