Lean, Six Sigma of Lean Six Sigma? Wat is het beste

Hoe bepaal je of Six Sigma of Lean Six Sigma beter is?

Welke methode is het meest geschikt voor uw organisatie?

 

Lean en Six Sigma zijn 2 geaccepteerde en bewezen methodes voor het verbeteren van de kwaliteit en efficiency in organisaties. Maar kan het één zonder het andere bestaan? Sudeshna Banerjee zet hier de voordelen van de verschillende methodes uiteen;

Lean en Six Sigma “Ik ben al meer dan 10 jaar actief als Six Sigma practitioner. Als Black Belt en daaropvolgend als Master Black Belt ben ik betrokken geweest bij een divers pallet van werkprocessen. In deze jaren ben ik onafgebroken gefascineerd geweest door de continue discussie over de voordelen van Lean ten opzichte van Six Sigma wanneer het aankomt op optimalisatie van bedrijfsprocessen en het elimineren van verspilling. “ Lean en Six Sigma, beide filosofieën voor continue verbeteren, hebben voorstanders en tegenstanders die probleemloos situaties kunnen aanhalen waar de ene methodiek beter presteerde dan de andere. Maar hoe weet u nu welke methode juist is voor uw organisatie?

Welke methode voor procesoptimalisatie helpt u het beste om uw doelen te bereiken?

Net als Six Sigma is Lean een methodiek die wordt gebruikt om een breed scala aan processen te optimaliseren bij productie- en service verlenende bedrijven. De nadruk van Lean ligt op het elimineren van stappen in het proces die niet direct waarde toevoegen voor de klant. Hierdoor blijven alleen de waarde toevoegende elementen binnen een proces over. Voor zover het de Lean methodologie betreft is de enige manier om te bepalen of iets waarde heeft of niet, na te gaan of een klant bereid is te betalen voor het proces. Elk deel van de productie dat geen waarde toevoegt voor de klant wordt verwijderd, waardoor een zeer gestroomlijnd en rendabel proces overblijft. Lean is gericht op snelle en efficiënte bedrijfsprocessen, waarbij het borgen van de kwaliteit vaak een issue blijkt te zijn. Het maakt niet uit hoeveel formulieren zijn ingevuld of oproepen zijn aangenomen wanneer de opgeslagen informatie niet voldoet aan de eisen. Het simpelweg snel voltooien van activiteiten zonder kwaliteitsborging leidt tot een omgeving die foutgevoelig is en regelmatig eist dat werk opnieuw gedaan moet worden. Dit is waar Six Sigma een essentieel deel wordt van procesmanagement. De Six Sigma methodiek is een kwaliteitstool die het verminderen van het aantal fouten in een proces benadrukt. Het richt zich op het identificeren van variatie in die factoren die van invloed zijn op het eindresultaat en zoekt naar de echte oorzaak van fouten (Root Cause Analysis). Vandaag de dag speelt Six Sigma een sleutelrol in het leiderschap van een organisatie en grootschalige implementatie kan een bedrijf helpen om echte en meetbare resultaten te bereiken. “Wat ik heb gemerkt bij een aantal Six Sigma projecten is het overdreven gebruik van statistische “mokers”; er werden enorme hoeveelheid data verzameld en overdreven diepgaande statistische analyses gedaan, terwijl een praktische oplossing voor handen was met een veel eenvoudiger analyse. Aan de andere zouden Lean professionals hetzelfde werkproces hebben gestroomlijnd zonder de variabiliteit van de uitkomst te beperken.“ Van een afstand lijken de twee methodes bijna elkaars tegenpolen. Echter veel practitioners pleiten dat de beste aanpak om een effectieve en efficiënte bedrijfsstructuur te realiseren is om zowel Lean als Six Sigma te implementeren. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat wanneer een bedrijf kiest voor deze gecombineerde implementatie door 2 specialistische practitioners, dit kan leiden tot een bedrijfscultuur waar denkers (Six Sigma) conflicteren met doeners (Lean). Het lijkt dat de beste aanpak is om een groep mensen te onderwijzen op zowel Six Sigma als Lean principes. De additionele investering om deze kruisbestuiving tussen Lean en Six Sigma te realiseren is minimaal, vooral wanneer deze investering wordt afgezet tegen de toegevoegde waarde en het rendement. De belts moeten opgeleid worden in beide methodieken om obstakels in processen optimaal op te lossen. De combinatie met Lean verlengt de opleiding tot Six Sigma Black Belt, echter de ROI voor die minimale tijdsinvestering is significant. Wanneer deze investering niet wordt gedaan, word je geïnfecteerd door de kennis en aangereikte best practices vanuit één methode en vervolgens is dat het enige denkproces dat je dan gebruikt om een probleem op te lossen.

De belangrijkste uitgangspunten van Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een krachtige en bewezen methode om bedrijfseffectiviteit en efficiëntie te verbeteren. De belangrijkste uitgangspunten van Lean Six Sigma zijn:
 • De klant bepaalt de waarde
 • Visualiseer de Waardestroom (dit is gelijkwaardig aan het in kaart brengen van processen, maar voegt het element waarde toe aan de activiteiten)
 • Manage, verbeter en stroomlijn het proces door het gebruik van Pull
 • Elimineer niet waarde toevoegende stappen in het proces en elimineer verspilling
 • Richt je op perfectie door mensen de juiste hulpmiddelen te geven
 • Richt je op standaard werk en het stap voor stap verbeteren van deze standaard
 • Geen enkel proces is ooit perfect, er is altijd ruimte om continu te verbeteren

Lean Six Sigma geeft inzicht in waarde

Wanneer we processen verbeteren en creëren om waarde te bieden aan de klant, realiseer je dan dat ‘waarde’ in de klantperceptie gelijk staat aan waar ze bereid zijn om voor te betalen:
 • De juiste producten en diensten
 • Op het juiste moment
 • Tegen de juiste prijs
 • Met de juiste kwaliteit
Om waarde toevoegend te zijn, moet een stap in het proces voldoen aan de volgende criteria:
 • Maakt het de klant iets uit dat deze stap in het proces genomen wordt? Stel je een restaurant voor met een glazen muur en dat de klant alles ziet wat jij doet. Is hij bereid om je te betalen voor deze stap?
 • Ondergaat het product of dienst een tastbare verandering door deze stap, of is het een onmisbare voorbereiding voor een volgende stap? De stap in het proces telt alleen als het in één keer goed gedaan wordt. Fouten en herhaling zijn kostbaar!
Probeer de stappen te elimineren die niet voldoen aan deze criteria, echter ben je ervan bewust dat sommige processen die geen waarde toevoegen toch nodig zijn om financiële of juridische redenen. We zien regelmatig gevallen waar slechts 5% van de activiteiten waarde toevoegend zijn en waar de overige 95% in de categorie verspilling vallen. Om proces excellence en bedrijfsmatig succes te garanderen is een combinatie van Lean en Six Sigma noodzakelijk. Gecombineerd werken de methodes met procesvisualisaties- en modelling, met als doel de meest efficiënte en kwalitatief beste werkstromen te genereren. Dit geeft uw organisatie de mogelijkheid om productiviteit te maximaliseren terwijl verspilling en kosten gereduceerd worden.

Over de auteur

Sudeshna Banerjee is al meer dan 15 jaar actief in Financiële sector, waarvan al ruim 10 jaar als Six Sigma Black Belt. Sudeshna is gepassioneerd over de waardetoevoeging van Lean & Six Sigma aan organisaties. Sudeshna is een gecertificeerde Black Belt en Project Management Professional die buiten haar fulltime baan een zeer gewaardeerd auteur is op het gebied van Lean en Six Sigma.

Over dit artikel

Dit artikel is een vertaling van het artikel ‘How do you decide whether Six Sigma or Lean Six Sigma is better for you?’. Het originele artikel is op 16 januari 2014 gepubliceerd op www.processexcellencenetwork.com