Six Sigma vs. TQM

Six Sigma vergeleken met TQM

Welke methode is beter?

Bedrijfsleiders stellen zichzelf (en anderen) vaak de vraag: ‘Wat is het verschil tussen Six Sigma en TQM?’ De werkelijke vraag is natuurlijk: ‘Welke methode is beter: Six Sigma of TQM? Oftewel, welke methode levert de beste resultaten; welke methode brengt mij het succes?’

Leiden Six Sigma en TQM tot dezelfde resultaten?

Het is waar dat Six Sigma en TQM beide kunnen resulteren in succes voor het bedrijf. Dit blijkt wanneer succesvolle Six Sigma organisaties met succesvolle TQM organisaties worden vergeleken:

(A) De methoden kunnen beiden leiden tot succes. Dus ondanks dat elke methode een andere aanpak voorschrijft, kan elke methode uiteindelijk op hetzelfde punt uitkomen;

(B) over het algemeen behalen de organisaties dezelfde resultaten, wat zou moeten betekenen dat de gerespecteerde methoden over het algemeen ook gelijkwaardig zijn.

Nu volgt de vraag: hoe ver ga je in het definiëren van ‘over het algemeen’? Als je de definitie zo beschrijft dat het in principe alles zou kunnen betekenen, dan is het verschil tussen Six Sigma en TQM inderdaad gering. Toch zal je uiteindelijk opbotsen tegen het feit dat het verschil tussen Six Sigma en TQM meer is dan gering. In vele gevallen zijn de verschillen namelijk groots; of zelfs doorslaggevend.

Theorie vs. praktijk

Om het zo duidelijk mogelijk te maken, kan gezegd worden dat TQM grotendeels op theorie is gebaseerd, terwijl Six Sigma grotendeels op ervaring is gebaseerd. Binnen organisaties, de politiek, sport, kunst etc. gebruikt men verbetermodellen om progressie te kunnen boeken. Ze maken dan het liefst gebruik van modellen die op ervaring zijn gebaseerd. Men zoekt namelijk naar praktijkervaring in plaats van naar iets theoretisch en abstracts. Je wil een bepaald resultaat bereiken en je wil dat jou model resultaten oplevert in plaats van what-ifs. Natuurlijk hebben de meeste vernieuwende modellen een theorie als basis. Met vernieuwend wordt bedoeld dat niemand het eerder heeft gedaan. Je hebt dus geen op ervaring gebaseerd model om uit te kiezen en je ondervindt de voordelen niet van wat een op ervaring gebaseerd model je wel kan bieden. Om deze reden creëer je een eigen theoretisch model, waarna jijzelf begint te ervaren. Dit is grotendeels het verhaal van TQM. Het is een vernieuwende manier van werken en bovendien een op theorie gebaseerde methode die niet voorziet in bepaalde belangrijke zaken, zoals het succesvol implementeren en het succesvol geïmplementeerd houden van TQM.

Six Sigma biedt een grotere voorsprong

In tegenstelling tot TQM is Six Sigma wel op ervaring gebaseerd. Hierom is Six Sigma naar onze mening superieur ten opzichte van TQM. Je acties hoeven namelijk niet afgestemd te worden op een filosofie, maar op acties. Deze methode is praktischer, betrouwbaarder en het bespaart tijd en geld. TQM was zeker noodzakelijk en verdient alle lof, zoals alle vernieuwende manieren van werken, maar Six Sigma heeft verder gebouwd op TQM en biedt een grotere voorsprong. Het is dus als ‘op de schouder van reuzen staan’. Je weet dat je het buitengewoon goede zicht te danken hebt aan de reuzen, maar aarzelt niet om vanuit dit gezichtsveld je voorsprong te behalen.

Six Sigma voorziet in alle behoeften

Bij Six Sigma staan de reuzen op de schouders van reuzen. Bedrijfslegendes als Jack Welch zagen de noodzaak voor Six Sigma en hebben het langzaam maar zeker opgebouwd door dat wat ze door eigen ervaring hebben geleerd te koppelen aan op theorie gebaseerde modellen. Een van de problemen van TQM is dat de gebruikers geneigd zijn kwaliteit boven alles plaatsen. Ze laten andere essentiële componenten van hun organisatie buiten beschouwing, niet ontwikkeld of onderontwikkeld. Dit is het natuurlijke resultaat van een op theorie gebaseerd model. Het idealiseert zaken. Het op ervaring gebaseerde model draait, in tegenstelling tot het op theorie gebaseerde model, om de praktijk en het werkelijke. Het neemt de behoefte voor kwaliteit in beschouwing, zonder het oog op andere behoeften te verliezen.

Zorg ervoor dat je je huiswerk goed doet wanneer je het verschil tussen Six Sigma en TQM onderzoekt. Lees artikelen, rapporten en reviews om er zeker van te zijn wat het verschil is. Maar kijk ook goed naar bedrijven die de door hun gekozen methode als goed beschouwen. Het kan zijn dat de wegen naar de resultaten ernstig verschillen, terwijl de resultaten dezelfde zijn. Six Sigma plaatst net zo veel nadruk op de weg naar het resultaat, als op het resultaat zelf. En dat klinkt velen als muziek in de oren.

Dit artikel komt van BusinessKnowledgeSource.com