Wat heeft de T-Test met het Guinness bier te maken?

Over de achtergrond van de “Student’s T-Test”

Het is geen geheim dat bier dé drank is voor sommige mannen (en vrouwen!). Guinness bier is uitgevonden in 1759 door Arthur Guinness en wordt tegenwoordig nog steeds door miljoenen mensen genuttigd.

In een poging de smaak van het product te verbeteren, huurde Guinness in 1899 de statisticus William Sealy Gosset in. Gosset bedacht toen de T-Test. De T-Test gebruikte hij om de kwaliteit van kleine hoeveelheden van het bier te testen en deze resultaten vervolgens te vergelijken met de kwaliteit van de rest van het bier. Met deze T-Test bleek hij op een zeer effectieve manier in staat de hoogwaardige kwaliteit van het bier te waarborgen.

Gosset’s statistische formule voor de T-Test was destijds uniek. Door de effectiviteit van de test ontstond er al snel meer vraag naar bredere toepassing ervan in de industriële productie. Uiteindelijk gaf Guinness toestemming aan Gosset om zijn formule te publiceren, met als enige voorwaarde dat de concurrenten er niet van mochten profiteren.

Ook nu nog wordt Gosset’s formule veelvuldig toegepast om hoogwaardige productiekwaliteit te garanderen, alleen heeft hij nooit de eer voor zijn uitvinding gekregen. Om problemen met personeel te vermijden wees Guinness hem het pseudoniem “Student” toe. Daarom wordt de test tot op de dag van vandaag: “Student’s T-Test” genoemd.