Tata Steel slaat 2 vliegen in één klap

Na acquisitie van een nieuw bedrijf is het voor Tata Steel IJmuiden van belang om de nieuwe organisatie vloeiend te laten integreren in de bestaande organisatie. Tijdens deze transitie willen zij direct de supply chain van schrootmetaal optimaliseren. Reden genoeg om samen met UPD deze veranderingen te bewerkstelligen.

Supply Chain bij Tata Steel

A walk down memory lane…

Ons platform Sixsigma.nl bestaat al meer dan 20 jaar. Sinds de start is er een ongekende hoeveelheid artikelen gepubliceerd. Over het algemeen proberen we de content op het platform zoveel mogelijk actueel te houden. Maar soms zijn er artikelen die we niet inhoudelijk willen of kunnen veranderen. We gebruiken deze artikelen als time-capsule, zij geven ons een kijkje in ons eigen verleden. Zoals dit artikel. We realiseren ons dat de inhoud oud en misschien achterhaald is, maar jou als lezer wel een beeld van de tijdgeest geeft.

Het Lean Six Sigma project bij Tata Steel

De 2 organisaties moeten samensmelten naar 1 sterke organisatie. Buiten de te verwachten organisatorische uitdagingen die overwonnen moeten worden, moet direct de Supply Chain op het gebied van schrootmetaal verbeterd worden.

Om de nieuwe organisatie vorm te geven zijn er blauwdrukken ontwikkeld op basis van het antwoord op de vraag: ‘Wat doen we in onze dagelijkse werkzaamheden?’ Door deze vraag te beantwoorden is de gewenste situatie vormgegeven en kon de operatie, planning en management hierop ingericht worden. Door interne werving zijn de juiste mensen op de juiste plek terecht gekomen. Implementatie van het project gebeurde in 4 fases waarin de Supply Chain, werkprocessen en leveranciers in lijn zijn gebracht met de gewenste situatie. Momenteel bevind het project zich in de 5e fase: standaardisatie.

De resultaten tot nu toe

UPD heeft een nieuwe supply chain voor het schrootmetaal ontwikkeld. Deze nieuwe supply chain functioneert met verhoogde efficiëntie en effectiviteit tegen een significante verlaging van de kosten. De kostenverlaging is bereikt doordat er meer transparantie is in de dienstverlening van onderaannemers en de geldstromen hierop aangepast konden worden.

Welke uitdagingen kent dit project?

Om de gewenste organisatie te bereiken moeten de betrokken mensen hun kennis over de huidige situatie delen. Deze kennis wordt gebruikt als fundering voor de nieuw te bouwen toekomst van de organisatie en helpt bij het creëren van een visie voor de toekomst. Succesvolle integratie van alle betrokkenen vraagt teamwork tussen flink wat afdelingen. Human Resources, Legal, Finance en vakbonden hebben samen met het Managementteam bijgedragen aan de succesvolle implementatie.

Wat zijn de succesfactoren?

Denk buiten vastgestelde kaders

Het Lean Six Sigma projectteam heeft een vrijbrief gekregen van het management om volledig buiten de vastgestelde kaders om een nieuwe organisatie op te bouwen. Deze nieuwe organisatie kon daardoor volledig worden ingericht op de processen en value streams. De mogelijkheid om buiten de vastgestelde kaders te kunnen denken is één van de belangrijkste succesfactoren van het project geweest.

Training van de medewerkers

Het bouwen van een value stream organisatie helpt medewerkers om een duidelijk beeld te krijgen van de gewenste toekomstige organisatie. Voordat hieraan gebouwd kan worden moeten de medewerkers getraind worden. De insteek van de training bij Tata Steel was om mensen te leren dat ‘samen ieder individu meer kan bereiken.’ Daarbij hebben de medewerkers inzicht gekregen in de huidige organisatie, zodat zij beter in staat waren om de gewenste organisatie vorm te geven.

Samen, kan ieder individu meer bereiken’
Lean Leiderschap

Tijdens het project heeft het projectteam een nieuwe ‘Project Leader’ gekregen. De nieuwe leider paste beter bij de gekozen richting van de nieuwe organisatie dan zijn voorganger.

Implementatie

Leiderschap

Een stuurgroep heeft het project aangestuurd. Een Lean Six Sigma Black Belt van UPD was verantwoordelijk voor dagelijkse leiding van het programma en interim management.

Partners

Gedurende het project is er intensief samengewerkt met de stuurgroep, het Tata Steel Operational Excellence programma en derde partijen in de supply chain.

Tijdsbestek

Het project is gestart in april 2012. Iedere fase binnen het project bestaat uit 4-5 maanden. Het gekozen tijdspad is gebaseerd op de rijke ervaring van UPD waarbij de kerstperiode volledig wordt benut, net als de zomervakantie.