Bob Galvin

Bob GalvinBob Galvin
Eckes, Motorola

De basis voor de Six Sigma methode werd gelegd toen Motorola het belang erkende om haar processen in kaart te brengen, en de variatie in deze processen te meten. De wijze waarop Motorola haar processen verbeterde werd beschouwd als de management filosofie binnen Motorola en werd binnen Motorola de Six Sigma methode genoemd.

 

Wikipedia link
Six Sigma
Menu