Kwaliteits- en procesdenken bij juristen

SRK wil niet harder, maar slimmer werken door Lean Six Sigma

Bij juristen denk je mogelijk eerder aan het voeren van processen, dan aan het denken in processen’, aldus Leonard van der Hoeven, algemeen directeur van SRK Rechtsbijstand uit Zoetermeer. Dit beeld zal in de toekomst mogelijk moeten worden bijgesteld.

Lean Six Sigma in de advocatuur

Bij SRK worden juristen namelijk ook ingezet voor het verbeteren van (bedrijfs)processen! In dit artikel wordt uiteengezet hoe SRK is begonnen met het invoeren van Lean Six Sigma door de eigen mensen op te leiden tot zogenaamde Lean Six Sigma Green Belt. Daarbij worden medewerkers deels van hun taken vrijgesteld om werkzaamheden als projectleider te vervullen. Hoewel er nog een hele  weg is te gaan, zijn de eerste successen binnen. Lees hier het volledige artikel in PDF

A walk down memory lane…

Ons platform Sixsigma.nl bestaat al meer dan 20 jaar. Sinds de start is er een ongekende hoeveelheid artikelen gepubliceerd. Over het algemeen proberen we de content op het platform zoveel mogelijk actueel te houden. Maar soms zijn er artikelen die we niet inhoudelijk willen of kunnen veranderen. We gebruiken deze artikelen als time-capsule, zij geven ons een kijkje in ons eigen verleden. Zoals dit artikel. We realiseren ons dat de inhoud oud en misschien achterhaald is, maar jou als lezer wel een beeld van de tijdgeest geeft.