Hoe werkt een Master Black Belt Certificering?

Voor de sleutelpositie van Master Black Belt (MBB) is niet alleen theoretische bagage een vereiste, maar juist ook aandacht voor programmamanagement, change management en coaching- en trainingsvaardigheden. In sommige MBB trainingen en certificeringsprogramma’s wordt echter sterk de nadruk gelegd op technische onderwerpen, hetgeen geen recht doet aan de rol van de MBB.

De UPD Master Black Belt training en certificering legt, naast de theoretische verdieping, ook het accent op:

 • Het coachen van (Lean) Six Sigma practitioners zoals Black Belts en Green Belts.
 • De resultaatverantwoordelijkheid voor (Lean) Six Sigma programma’s.
 • Het zelf ontwikkelen van trainingsmateriaal en overdragen van kennis.

Hierbij wordt, naast het afnemen van een examen, veel tijd geïnvesteerd in het reviewen van documentatie en een uitgebreide een op een review van de kandidaat door een MBB van UPD.

Certificeringsprogramma UPD

UPD hanteert onderstaande Certificeringscriteria voor Lean Six Sigma Master Black Belt:

1. Black Belt gecertificeerd bij een gerenommeerd trainingsbureau (zie Black Belt certificeringscriteria)

2. Een MBB training gevolgd bij UPD of (modules) bij andere gerenommeerde aanbieder(s), waaronder een leiderschapstraining.

3. Coaching ervaring opgedaan:

 • In-huis of extern: Minimaal 5 BB projecten of 10 GB- en/of OB-projecten/Kaizen gecoacht. En formele status rol en accountability in projecten.
 • Financiële resultaten van begeleide projecten of programma’s

(Review door MBB van UPD van 2 begeleide projecten en de specifieke rol hierbij van de te certificeren MBB)

4. Training: Awareness (1 dag) en Green Belt-training (8-10 dagen) of Black Belt-training (15-20 dagen) verzorgd:

 • Ontwikkeld curriculum Black Belt-niveau; hard en soft skills
 • Ingezet als lead trainer in Black Belt en/of Green Belt training

(Review door MBB van UPD van materialen en inzet)

5. Programma verantwoordelijkheid gedragen of significante bijdrage geleverd

 • Managing upstream / creatie draagvlak in de organisatie
 • Van strategie naar projecten
 • Berekening financial business cases
 • Best-practice doorvertaling

(Mondelinge review door MBB van UPD van genoemde aspecten en de specifieke rol hierbij van de te certificeren MBB)

6. Uitgevoerd werk gevalideerd

 • Financieel
 • Evaluatieformulieren van interne klanten

(Review door MBB van UPD van resultaten)

7. Minimaal 2 jaar voltijds ervaring in MBB rol en overall minimaal 5 jaar bedrijfservaring binnen het werkveld van (Lean) Six Sigma

8. Twee aanbevelingen, 1 aanbeveling van een leidinggevende en 1 aanbeveling van een coachee. De aanbeveling onderbouwt waarom de te certificeren MBB een MBB praktijkcertificaat toegekend zou moeten worden.

Van de bij punt 1 en 2 genoemde criteria dient bewijs in de vorm van een geldig certificaat te worden overlegd. Van de bij punt 3 genoemde begeleide projecten dient een storyboard (2 projecten) op voorhand ter review te worden toegestuurd. Met betrekking tot genoemde ervaringseisen, project- en programmaresultaten dient gedurende de review inzage te worden gegeven in de onderliggende documentatie. Tevens dient een ondertekende verklaring vanuit bevoegd management uit betreffende organisatie te worden overlegd, dat voldaan is aan bovenstaande criteria.

Voor wie?

Opgeleide en ervaren Lean Six Sigma Master Black Belts die een formele en onafhankelijke certificering wensen.

Door wie?

Gecertificeerde UPD Master Black Belt die de begeleiding in het Certificatieprogramma van uw keuze verzorgt.

Hieronder een overzicht van onafhankelijk getoetste Certificatie Programma’s.

Screening voor deelname een één van deze programma’s vindt plaats door toetsing van de verworven kennis en vaardigheden middels bovenstaand UPD Certificatie programma. Aan de hand van de uitkomsten van deze screening zal het te volgen traject (inclusief eventueel aanvullende coaching en training) met u worden besproken met een Master Black Belt van UPD.

Certificatie Programma American Society for Quality (ASQ)

ASQ

De kandidaat dient in bezit te zijn van een geldig ASQ Six Sigma Black Belt certificaat (CSSBB).

Daarnaast dient te kandidaat de volgende ervaring te hebben:

 • Minimaal 5 jaar ervaring in de rol van Black Belt of Master Black Belt
 • Tenminste 10 Six Six Sigma Black Belt projecten afgerond.

Indien de kandidaat voldoet aan bovenstaande criteria volgt een portfolio review en een examen.

 • Uit de portfolio review dient ervaring te blijken met training, coaching, mentoring, beroepservaring en verantwoordelijkheid, theoretische ervaring en innovatie.
 • Vervolgens volgt een (Engelstalig) multiple choice examen van 100 vragen een assessment aan de hand van een case study.