Download de Onderwijsbeter Handboeken

MBObeter

MBObeterDe druk op presteren neemt toe. De maatschappij, het bedrijfsleven, het ministerie en de deelnemers stellen steeds meer en hogere eisen aan onderwijsinstellingen. Een succesvolle onderwijsinstelling moet continu bezig zijn met verbeteren. Vele initiatieven worden opgestart om het onderwijs en de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Toch blijkt het in de praktijk lastig om concrete verbeteringen duurzaam door te voeren. Het Handboek MBObeter geeft uw instelling houvast om in teamverband, gestructureerd én op basis van feiten significante verbeteringen door te voeren.
Klik hier om MBObeter te downloaden.


MBObeter light

Dit praktische handboek beschrijft de stappen die je met (afgevaardigden uit) het onderwijsteam moet nemen om te komen tot duurzame verbetering. Je zult verrast zijn van de kracht van de gereedschappen, het groepsproces dat op gang komt en het resultaat dat je bereikt.
Klik hier om MBObeter light te downloaden.


MBObeter borgen

MBObeter borgen is het vervolg op het handboek MBObeter light. Na het analyseren en formuleren en in werking zetten van de verbeteracties beschrijft MBObeter borgen wat u moet doen om een verbetering duurzaam door te voeren. Een veelgehoorde vraag van (onderwijs)teams luidt: “We hebben nu een gedegen analyse achter de rug middels MBObeter light en er is draagvlak binnen het team voor de benodigde verbeterprojecten. Hoe zorgen we er nu voor dat deze verbeteringen blijvend zijn? Hoe borgen we?” De stappen die u moet doorlopen om een verbetering succesvol te borgen zijn generiek – algemeen toepasbaar. De inhoud en diepgang van die stappen hangen af van diverse factoren. Denk hierbij aan het soort verbetering, de omvang van de verandering, de manier waarop het voortraject is verlopen.
Klik hier om MBObeter borgen te downloaden.


VObeter

Sinds 2015 is handboek VObeter beschikbaar. De methodiek die in dit handboek wordt beschreven stelt een onderwijsteam in staat om gezamenlijk de onderwijskwaliteit te analyseren en te verbeteren. Wanneer u deze methodiek op de juiste wijze inzet, bent u binnen een periode van 2 tot 6 maanden verzekerd van resultaat. Dit resultaat bestaat uit een gedegen door het onderwijsteam gedragen analyse van de problematiek en een plan van aanpak voor de complexere verbeteringen. Vaak zijn de eerste effecten voor leerlingen ook al zichtbaar door het direct doorvoeren van eenvoudige verbeteringen.
Klik hier om VObeter te downloaden.