Lean House of Quality

Efficienter werken, hogere kwaliteit en lagere kosten

Organisaties staan in deze tijd voor de uitdaging om sterk klantgerichter te werken en hun diensten en producten sneller, tegen een hogere kwaliteit en met minder kosten te leveren. Lean wordt meer en meer als antwoord hierop ingezet, ook in de dienstverlening en (semi-)overheid. Lean Services van UPD (implementaties, training, coaching & consultancy) geven u praktische ervaringen ten aanzien van Lean. En resultaat. Zowel de filosofie als methoden die hieraan ten grondslag liggen en ook hoe deze elementen en filosofie samenwerken om een Lean Enterprise te creëren: de organisatie die klantgerichter (met hogere klantwaardering), sneller (slimmere werkprocessen, kortere doorlooptijden), efficiënter (verspillingen elimineren), zelf lerend (continue verbeteren) en kwalitatief (gezamenlijk professioneler) beter is.

Lean thinking

Lean Thinking zit in ons DNA. Lean koppelen wij aan die ‘andere’ wereldwijd toegepaste verbetermethodiek: Six Sigma. De geïntegreerde verbeteraanpak Lean Six Sigma is het meest complete programma wat wij u op het gebied van procesverbetering & -innovatie kunnen aanbieden.

Lean en Six Sigma

Waar Lean excelleert in het reduceren van verspilling door iedereen in de organisatie actief in te zetten ten behoeve van lokale, snelle verbeteringen, staat Six Sigma (6s) bekend om relatief grote verbeterprojecten, waarbij het motto “meten is weten” hoog in het vaandel staat. In een Lean Enterprise ‘doet’ iedereen Lean ‘in de dagelijkse operatie’, Six Sigma wordt meer geassocieerd met (hoger opgeleide) projectleiders & (toekomstige) (lijn)managers, die de grotere doorbraken realiseren. Anders geformuleerd: Lean gaat sneller en is meer actie- en oplossingsgericht (samen doen). Met Six Sigma kun je beter problemen oplossen waarvan oplossingen en oorzaken onbekend zijn (goed meten is weten, dan doen). Kortom: Lean en Six Sigma complementeren elkaar. Vandaar de integratie tussen Lean & Six Sigma begin deze eeuw. UPD biedt naast de Lean Practitioner opleiding en de Lean Master opleiding ook Lean Six Sigma opleidingen aan.