Masterclass – Leiderschap & Meesterschap module Black Belt

De rol van projectleider is veeleisend en medebepalend voor het succes van een verbeterproject en programma. U zorgt dat Continu Verbeteren in de praktijk gaat werken en dat gevonden oplossingen stevig verankerd worden in de organisatie. Om deze rol verder te ontwikkelen is naast de inhoudelijke harde kennis, ook kennis van zachte vaardigheden cruciaal.

In deze Masterclass besteden we diepgaande aandacht aan de positie die u inneemt of gaat innemen. Want wat is het, en wat betekent het, projectleider in Lean (Six Sigma) zijn? Wat komt u tegen en hoe gaat u ermee om? Er is veel aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling in deze rol of functie.

Er zijn vier soorten van begeleiding rondom het opbouwen van ervaring:

  • Begeleid oefenen (skills lab, simulatie game, het samen doen in de praktijk).
  • Begeleid observeren (opdracht, meekijken, meelopen, nabespreken, reflectie, Gemba walk).
  • Begeleid problemen oplossen (projecten doen, A3 methode, DMAIC, begeleidingsgesprekken met Master Black Belt).
  • Begeleid experimenteren (Master Black Belt meer op afstand, te consulteren).

Deze training focust op het ontwikkelen van meesterschap door begeleid oefenen en observeren.

 

Onderdeel van de Master Black Belt

De Masterclass 'Leiderschap & Meesterschap (Black Belt)' is een facultatief onderdeel van het Master Black Belt Curriculum. Deze Masterclass is zowel te boeken als individuele Masterclass of te volgen als onderdeel van de Master Black Belt Opleiding.

De Masterclass 'Leiderschap & Meesterschap (Black Belt)' maakt deel uit van onze reguliere Upgrade Green Belt to Black Belt opleiding en wordt tevens als losse module voor zij-instromers aangeboden.

De prijs van deze Masterclass is €995,- (excl. BTW).

Certificering en praktijkbegeleiding

In de visie van UPD vervult een Master Black Belt een cruciale rol bij de uitrol en implementatie van een succesvol Lean Six Sigma programma.

Voor die sleutelpositie is niet alleen theoretische bagage een vereiste, maar ook praktijkervaring met programmamanagement, change management, coaching- en training. In sommige MBB trainingen en certificeringsprogramma’s wordt echter sterk de nadruk gelegd op technische onderwerpen, hetgeen geen recht doet aan de rol van de MBB.

De UPD Master Black Belt training en certificering legt, naast de theoretische verdieping, dan ook het accent op:

  • Het coachen van (Lean) Six Sigma practitioners zoals Black Belts & Green Belts.
  • De resultaatverantwoordelijkheid voor (Lean) Six Sigma programma’s.
  • Het zelf ontwikkelen van trainingsmateriaal en overdragen van kennis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Buis via 020-345 3015.

training met PE punten

Register Accountants, Register Controllers en Accountant Administratieconsulenten die Permanente Educatie (PE) plichtig zijn, krijgen Permanente Educatie (PE) uren voor deelname aan deze training.

Plaatsen Prijs (ex. BTW)
  • Liever een andere startdatum en/of locatie?

    Vul dan onderstaand formulier in. We kijken met alle plezier wat we kunnen organiseren.

Six Sigma
Menu