Philip Crosby

Philip Crosby Philip Crosby businessman and author Crosby beweerde dat door het verbeteren van kwaliteit het bedrijfsresultaat kan worden verbeterd. Dit wordt gestuwd door de gedachte dat hogere kwaliteit kosten reduceert en inkomsten verhoogt. Crosby definieerde kwaliteit als “conformance to requirements”. Hij introduceerde tevens de volgende aannames binnen de leer van kwaliteitsmanagement: de enige standaard voor performance is Zero Defects; kwaliteit meet je door de Costs of Quality (COQ) te meten; en preventie van non-conformance (het niet nakomen van requirements) is de methode om kwaliteit te verbeteren. In 1979 publiceerde Crosby zijn werk Quality is free, waarin hij in 14 stappen uitlegt hoe een organisatie haar kwaliteit kan verbeteren. Wikipedia link