Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
(R)UP

Rational Unified Process of RUP is een iteratief softwareontwikkelingsproces. Dit proces is een uitgebreide verfijning van het generieke Unified Process (UP) en is ontwikkeld door Rational Software Corporation dat nu een divisie is van IBM. RUP is gebaseerd op een aantal principes en best practices, zoals:

Ontwikkel software incrementeel/iteratief.
Management van software requirements.
Maak gebruik van op componenten gebaseerde architectuur.
Maak prototypes.
Test het systeem.
Maak gebruik van versiebeheer tijdens de softwareontwikkeling.

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu